26 november 2013

Håller Socialdemokraterna på att splittras i Mönsterås?

Enligt dagens lokalpress så röstade inte alla Socialdemokrater enhälligt i en omröstning i gårdagens kommunfullmäktige. Vad gäller Vänsterpartiets motion om rätt till heltid för alla anställda så anger tidningarna att Vänsterpartiet fick med sig några socialdemokrater.

Om det här stämmer är det högst anmärkningsvärt. Socialdemokraterna är ju känt för sin spända partipiska och om några röstar med V och andra med C så här knappt ett år innan valet, så tyder det på inre spänningar. Är det måhända så att partiets vänsterfalang har tröttnat på kohandeln med Centerpartiet och vill inta en tydligare opposition? Finns det några sossar som vågar gå emot sin Centervänliga partiledning?

Frågan som också infinner sig är förstås vad man röstar på om man röstar på S? Röstar man på ett stödparti till Centerpartiet eller ett oppositionsparti?

Inga kommentarer: