24 november 2013

Inkonsekvent marknadsföring av kommunen


När föreläsare besöker kommunen med kommunen som arrangör/medarrangör så är det brukligt att kommunen gör reklam för evenemanget på sin hemsida – förstasidan. Det hör till god ton gentemot den som ska föreläsa och det ökar chanserna att människor ska hitta till evenemanget. Och kommunen brukar inte göra någon skillnad på om det är en känd föreläsare eller en okänd, om föredraget sker i Mönsterås eller är en sk distansföreläsning som man ser på skärm. Till och med Bert Karlsson, med sitt förflutna som plump invandrarfientlig politiker, fick mycket reklam av kommunen inför sin distansföreläsning om entreprenörskap.

Men när jag skulle hålla föredrag om ”Brott och straff i Stranda Härad” i Ålem så lades det inte ut på förstasidan. Varför gjorde man ett undantag för just det evenemanget? Biblioteket hade ju gjort ett bra jobb med annons i Kommunkollen och affischer, men varför lade de som har ansvar för hemsidan inte ut det på förstasidan som man annars alltid gör? 

Skriver jag att det beror på att jag inte är tillräckligt rumsren då jag flera gånger kritiserat Mönsterås kommun i olika frågor, så lär jag få höra att jag är konspiratoriskt lagd, är en rättshaverist eller lider av paranoia. Bara att dryfta frågan lär leda till att jag får kritik för att vara lite för egenkär. Jo, jag vet vilka ord som brukar användas. När man saknar argument så får man angripa personen. Den som kritiserar Mönsterås Kommun eller menar sig vara motarbetad av kommunen gör klokt i att visa upp ett psykologiskt friskhetsintyg.  Men faktum är att frågan är viktig på ett principiellt plan.

Om det inte beror på min person så får vi söka vidare och fråga om det kan bero på att kommunen inte lyfter fram kulturevenemang lika konsekvent som man gör med evenemang som har med entreprenörskap, företagsamhet och turism att göra. Den senaste tiden har det tveklöst varit fokus på dessa frågor, men jag har ett minne av att man har lyft fram kulturella evenemang tidigare.

En tredje tänkbar förklaring är att kommunen är så fokuserade på centralorten Mönsterås, att man slarvar med att göra reklam för evenemang som sker i kommunens andra centralorter – Ålem, Timmernabben, Blomstermåla och Fliseryd. Jag tror aldrig jag har sett kommunen göra reklam för ett evenemang i exempelvis Fliseryd på sin frontsida på Internet.

Illa är det i vilket fall som helst. Vill kommunen att de små evenemangen utanför centralorten ska få folk så måste man lyfta dom i alla sammanhang. Biblioteket hade gjort sitt och jag också, men något är det uppenbarligen som inte fungerar när det gäller kommunens hemsida.

Lek med tanken att Mönsterås skulle få besök av en betydligt mer känd historiker som Dick Harrison. Självklart skulle evenemanget lyftas fram på kommunens förstasida. Hur mycket viktigare är det inte att de mindre evenemangen med mindre kända föredragshållare får plats på kommunens frontsida. Allt som kan leda till att kulturevenemangen får fler besökare är förstås viktigt. Nu blev det förvisso fler besökare än någonsin vid ett kulturellt evenemang i Ålem när jag var där, men det hade förstås kunnat bli än fler om kommunen hade marknadsfört det även på sin frontsida. Att det nu ändå blev lyckat berodde helt på bibliotekets och mina ansträngningar för att locka folk.

Så här brukar det se ut på kommunens hemsida. Man gör reklam för olika kommunala evenemang och föredragshållare, kända såväl som okända. Men när det gäller mindre kulturevenemang i kommunens mindre centralorter, så blir det ingen reklam. För några månader sedan gjorde man till och med reklam för Bert Karlssons distansföreläsning, medan mitt föredrag i Ålem inte nämndes med ett ord. Bert Karlsson är kanske mer rumsren än undertecknad. Ändå har jag vid ett flertal tillfällen hållit föredrag och visat bilder i kommunala sammanhang utan kostnad för kommunen.

Inga kommentarer: