21 december 2013

Landtorget

Del av Mönsterås gamla landtorg som var ett av Sveriges sista grustorg fram till början av 2000-talet, då man lade gatsten. Har för mig att det var en infekterad diskussion som föregick omdaningen. Kanske blev torget lite prydligare, men å andra sidan försvann något relativt unikt. De två husen i bildens mitt revs på 1980-talet. Foto: Rolf Andersson ca 1983.
Innan Mönsterås blev lydköping under Kalmar så hängde Landtorget troligen ihop med Sjötorget i ett enda stort torg från stranden och västerut mot Kaninbacken. Kaninbacken låg i äldre tider under Åsevad och hade bara ett par tre hus under 1700-talet vid gränsen mot Landtorget. Under 1800-talet förtätas bebyggelsen och utvecklas till ett hantverkar- och arbetarkvarter, vilket det i praktiken förblir fram till 1980-talet. Då rev kommunen många hus och gjorde om kvarteret till ett modernt och betydligt dyrare centrumboende. Ett öde som drabbat många centrala stadsdelar. När de moderniserades hade arbetarna inte råd att bo kvar och områdets karaktär ändrades helt.

Namnet Kaninbacken har diskuterats och några vill koppla det till "kranie" och att det kan ha funnits en begravningsplats där, vilket det inte finns några som helst belägg för. Andra kopplar det till "kaniker", men det finns inga belägg för att någon sådan skulle ha haft anknytning dit. Det vi däremot vet är att Ivar Modéer i en undersökning 1936 säger att platsen redan för 70 år sedan, dvs på 1860-talet, kallades Kaninbacken då det fanns många kaniner där. Konstigt nog är det denna förklaring som ingen verkar vilja tro på idag, men den verkar rimlig. Ibland är den enklaste förklaringen den riktiga.

Inga kommentarer: