19 januari 2014

Går de förtroendevalda på kommunfullmäktiges sammanträden i Mönsterås?


Hur sköter sig de förtroendevalda i Mönsterås? Är de närvarande på kommunfullmäktiges möten? Barometern undersökte nyligen närvaron i Nybro kommun och fann att den var hög. Jag har undersökt de ordinarie ledamöternas närvaro i Mönsterås 2013.
Det visade sig att de flesta partier tar sitt demokratiska ansvar och har en närvaro på mellan 85-100%. Det stora undantaget är SD som har 0%, dvs ingen närvaro alls, och inte ens några ersättare. KD avviker också med 50 procents närvaro för sina två ledamöter. Å andra sidan ger det ersättaren Chatrine Pålsson Ahlgren en möjlighet att vara med nästan varje gång, vilket ger henne en närvaro på 88%. Ersättaren har således högre närvaro än de ordinarie. Är det en medveten strategi så att Pålsson Ahlgren kan vara med varje gång?
Men som helhet tar 7 av 8 partier sitt demokratiska ansvar. Men SD har alltså 0% närvaro, vilket måste betraktas som frapperande respektlöst mot sina väljare.

Genomsnittlig närvaro ordinarie ledamöter 2013:
Moderaterna 100%

Vänsterpartiet 94%
Centerpartiet: 90%

Miljöpartiet: 88%
Folkpartiet: 88%

Socialdemokraterna: 85%
Kristdemokraterna: 50%

Sverigedemokraterna: 0%

Politiska vildar:
Anders Leander: 75%

Eric Dicksson: 75%
 

Inga kommentarer: