18 januari 2014

Mönsterås pekas ut för svagt näringsliv

Mönsterås är en av fyra kommuner i länet som har en sämre konkurrenskraft än de övriga kommunerna, enligt en ny näringslivsundersökning genomförd av Grufman Reje Management. Näringslivet har till och med försvagats och det hänvisas bland annat till Södra Cells dåliga utveckling. (Barometern/OT 17/1 2014)

Jag har tidigare skrivit mycket om att Mönsterås alltid brukar vara indraget i bottenstriden när det gäller nyföretagande, och den här undersökningen förstärker bilden av att Mönsterås näringsliv krisar. Nu kan man förstås inte bara skylla på kommunen då den inte kan tvinga människor att starta företag eller driva dem framgångsrikt, men frågan man ändå måste ställa är om kommunen verkligen har gjort allt för att underlätta och inspirera till nyföretagande, vilket kanske är särskilt viktigt på orter med bruksmentalitet. Något har man förstås gjort, men är det tillräckligt? Kommunen brukar varje år lyfta fram att man har så nöjda företagare. Kanske har det blivit en sovkudde.

När 40 nya företag etablerade sig i kommunen åren 1950-1970 så var kommunen en mycket aktiv part. Om inte Viktor Lund hade agerat så kraftfullt kanske vi bara hade fått hit en handfull företag.  Det är visserligen andra tider nu, men jag har en känsla av att det behövs en mycket aktiv kommun för att vända utvecklingen.

2 kommentarer:

Eje Wadebro sa...

Det är ändå något med kommunen som har med näringslivsutvecklingen att göra. Trots allt brukar långt maktinnehav skapa stagnation och ska allt gå via en person är det inte bra. Samtidigt förkastas i stor utsträckning förslag som inte kommer från kommunledningen. Vad vi behöver ett närverk utanför kommunen som inte är politisk utan är befriad från detta. Vi behöver förnyelse kanske den man minst har tänkt sig.

Jonny sa...

Kommentarsfunktionen krånglar lite men jag har fått in följande kommentar: "Klokt skrivet av Eje. Det gäller att öppna upp för förslag från både väntad och oväntat håll. Lejla