8 januari 2014

Vacker gammal källare jämnades med marken när Södra rev Siggehorva gård

När Södra nyligen rev Siggehorva gård, med medeltida anor, så jämnade man också en vacker gammal källare med marken. Ingick den i rivningstillståndet? Den ligger ju inte på själva gårdstomten. Källaren syns redan på 1812 års karta. Från och med i år räknas det som är före 1850 som fornlämning. Antar att Södra kommer undan nu när det revs i slutet av 2013. Frågan är om man hade anmälningsplikt till Länsstyrelsen. Även oregistrerade nyupptäckta fornlämningar får ju omedelbart lagskydd. Har man inte anmält till eller rådfrågat Länsstyrelsen är det högst anmärkningsvärt. Har man frågat och fått lov så har Länsstyrelsen inte agerat i enlighet med lagstiftningens anda. Hur som helst så har man våldfört sig på vårt kulturarv. Den gamla källaren skulle förstås ha fått förfalla i lugn och ro, alternativt ha genomgått en mild renovering.

Så här ser den fd källaren ut nu.

Så här såg den gamla vackra källaren ut tidigare.

Siggehorva gård 2013

Siggehorva gård 2014

Inga kommentarer: