17 februari 2014

Stanislaus Leczinskys förkomna tavla över Mönsterås kyrka från 1860

Alla har sagt att Stanislaus Leczinskys tavla över Mönsterås kyrka från 1860 är förkommen och att vi bara har tre fria avmålningar från 1900-talet att förlita oss på (Angelin, Sjöstrand, Lundgren). Det stämmer i en mening, men vi har faktiskt en fotokopia av originalmålningen. Notera de vackra grindstolparna som jag tror togs bort vid 1800-talets slut. Mellan stolparna fanns ett kreatursgaller så att de grisar som gick fria på köpingen inte skulle ta sig in och böka upp gravarna. I övrigt ser det onekligen lite ödsligt ut i parken jämfört med idag, kanske beroende på att marken nyttjades som kyrkogård. Även intressant att se Köpingens hus.

Jag undrar också hur tavlan kan vara förkommen när två andra konstnärer har haft den som förlaga på 1930-talet. Och fotokopian i färg kan ju inte vara så gammal.

Inga kommentarer: