19 mars 2014

Memoarerna är snart färdiga

Speciell rörde mig det sista stycket om den platonska förälskelsen till tårar. Påfrestande för en gammal man med nära till sina känslor! Det var så sinnligt och vackert skrivet att många, många borde få läsa det. Även i övrigt håller allt hög klass. Alla och envar kan säkerligen känna igen sig i något sammanhang - då fångas också läsaren än lättare.

Detta har potentialen att bli en klassiker!

(Min korrekturläsare)

Eftersom jag inte har något förlag i ryggen så måste jag sköta marknadsföringen av mina kommande memoarer själv. Det betyder att jag kan komma att framstå som något tjatig och skrytaktig de närmaste veckorna. Jag hoppas på överseende.

Min förra bok om Mönsterås historia blev mycket efterfrågad och jag fick trycka den i flera upplagor, samtidigt som bibliotekets två utlåningsexemplar har varit utlånade konstant under tre års tid. Det gläder mig mycket eftersom syftet med boken var att väcka intresse för och sprida kunskap om Mönsteråsbygdens historia.

Mina memoarer är av något annat slag. De handlar om mitt liv från vaggan fram till idag - min uppväxt i Mönsterås på 1970- och 1980-talet, allt som hände och de miljöer jag rörde mig i, min skolgång på Mölstad- och Parkskolan, gymnasietiden i Oskarshamn, mobbningen, kärlekarna, Gamleby- och Växjötiden och så återkomsten till Mönsterås och de senaste åren. Det blir mycket allvar, men också en hel del värme och humor.


Eftersom boken beskriver de platser där jag bott och verkat så hoppas jag att den kan vara av intresse för fler än de närmaste. Alla som känner till Mönsterås och Växjö eller har gått på Mölstadskolan, Parkskolan, Södertornskolan, Gamleby folkhögskola eller Växjö universitet kan säkert få ut en hel del. Ändå kommer jag troligen bara att våga trycka den i 100 exemplar. Om ett par tre veckor börjar jag ta upp förhandsbeställningar. Blir intresset stort kanske den trycks i 200 ex.

Slutredigeringen är snart färdig och det återstår snart bara att välja bilder och göra de sista justeringarna. Min korrekturläsare har jobbat som professionell korrekturläsare på Norstedts och han är alltid bottenärlig. Han har gett mig tillstånd att publicera hans omdöme:


Speciell rörde mig det sista stycket om den platonska förälskelsen till tårar. Påfrestande för en gammal man med nära till sina känslor! Det var så sinnligt och vackert skrivet att många, många borde få läsa det. Även i övrigt håller allt hög klass. Alla och envar kan säkerligen känna igen sig i något sammanhang - då fångas också läsaren än lättare.

 Detta har potentialen att bli en klassiker!


.................................................................


Den för mig särdeles enkla genomläsningen är nu fullbordad. Enkel i så motto att det -- som jag förutspådde -- knappt förekommer några aberrationer. 


 …har det varit berikande att få ta del av en text som är på samma gång berörande och tänkvärd. Framförallt årskullarna efter adolescensen, borde få läsa detta och få lite perspektiv på sina föräldraroller Den lyhörde kan säkert komma att omvärdera/värdesätta ett och annat som annars hade passerat obemärkt.

Lingvistiskt/semantiskt skänker det läsaren njutning med en till synes enkel men utmärkt språkbyggnad parat med tongivande egenskapade passager. Det är flyt i texten vilket gör den lättläst.

Jag har svårt att förstå den nästintill drakoniskt hållna självkritik som du framför ang skrivandet. Jag kan i varje fall inte avslöja annat än lätthet i skrivandet, fritt från traumatiska ansträngningar med att pressa fram formuleringar.

Inga kommentarer: