16 juli 2014

Långsiktighet saknas i bostadsplaneringen

De senaste 10 åren har det rivits några hus med hyreslägenheter i Mönsterås. Dels rev man tre radhus i Mölstad, dels har man rivit eller kapat våningar vid Jakobs gränd. Det var nog ett misstag. För i en tid där allt fler flyr trädgårdsstress och kostsamma renoveringsprojekt, så har det slutat med att Mönsterås har brist på lägenheter.

Det har funnits år då det har varit överskott på lägenheter i Mönsterås. Problemet är det kortsiktiga tänkandet. Idag är det brist på lägenheter i Mönsterås. Mönsterås Bostäder annonserar just nu 4 lediga lägenheter i Mönsterås tätort, varav flertalet är mindre ettor eller tvåor.
När man rev befarade jag att det var ett strategiskt misstag. Hur man bor går i vågor och jag misstänkte att radhus och lägenheter snart skulle bli populära igen, av flera olika orsaker. Så nu finns det ingen beredskap för att ta emot nya kommunmedborgare, för skilsmässor eller bostadsbubblor som spricker.

Kommunen har istället satsat på havsnära tomter – tomter som ofta omvandlas till ökenlandskap eller ogräshien när det visar sig att ingen vill bygga. Personligen tror jag att lägenhets- och radhustrenden kommer att hålla i sig ett bra tag, och den verkar inte vara ett lokalt fenomen utan en rikstrend. Skälen kan vara olika – alltifrån ekonomiska orsaker till att man vill få mer fritid (genom att slippa sköta hus och trädgård).
Lite mer av långsiktigt tänkande önskas alltså.

Inga kommentarer: