17 september 2014

Allén i Älgerum hotad

Den vackra allén vid Allégatan i Älgerum. Allén har anor från 1870-talet då gården den går ner till byggdes. Idag finns det kommunala planer på att kapa delar av allén och göra parkeringsplats. Jag har redan hört flera upprörda röster kring detta. Istället borde man återplantera de luckor som redan finns.

Inga kommentarer: