13 september 2014

He ain´t heavy, He´s my brother - Rösta för ett mänskligare Sverige

"He ain´t heavy-He´s my brother", sjöng en gång The Hollies. Den strofen sammanfattar hur jag ser på det här valet. Jag vill ha ett varmare Sverige som utan knot och klagan bär den som för stunden har det svårt - det kan handla om alltifrån arbetslöshet, sjukdom eller förföljelse i annat land. Sverige var en gång ett föregångsland i att visa omsorg och solidaritet och är det delvis fortfarande. Men det har blivit kallare. Det finns krafter som vill driva Sverige åt annat håll.

Det är inte ofta jag finner anledning att citera Carl Bildt, men idag ska jag göra det: 

Länge var det otänkbart att någon som gjorde anspråk på folkets förtroende i en politisk församling skulle uppträda med metallrör på stan eller beskriva folk som ”halvapor” och hota dem med ”nackskott”.

Är verkligen 9-13 % av svenska folket beredda att ge dessa huliganer förtroendet att representera dem i riksdagen? Förväntar mig, förutom humana värderingar, även lite allvar och stil i ett forum som riksdagen.

Politik är allvarligt. Det handlar om våra liv, och om våra barns och barnbarns liv. Jag röstar för mitt barn denna gång. Jag vill att hon och hennes eventuella barn ska kunna leva vidare på den här planeten i en sund miljö och i ett normalt klimat. Jag väljer därför att rösta på de krafter som bäst gynnar denna helt avgörande fråga. Om inte miljön och klimatet ger oss livsbetingelser, så spelar de andra frågorna mindre roll.

Jag väljer också att ge mitt förtroende till de krafter som vill skapa ett varmare Sverige där det inte är besvärligt att visa solidaritet. Jag vill ha ett Sverige där vi bär varandras bördor, både i vardagslivet och via skattsedeln. Jag vill inte att människor ska bli jagade med blåslampa för att det företag de jobbade på gick i konkurs då det inte klarade av att överleva i det kapitalistiska samhället. Jag vill inte att människor som kämpar med sjukdom ska behöva leva med ångest att snart är den tid som Reinfeldt & Co sa att jag får vara sjuk slut.

Hoppas du tar ditt ansvar och röstar på söndag. Rösta för ett mänskligare Sverige med hjärta!

The Hollies - He ain´t heavy-He´s my brother




Inga kommentarer: