16 september 2014

Medlöperi och det kommunala läget

Gillar inte den senaste medlöperitrenden. .."jag röstade ju inte på Sd, men. ..om vi bara slutar vara så taskiga och inte marginaliserar dem...". Ja, så låter det hos vissa nu.

Men den som röstade på SD kan givetvis inte ursäkta sig med att de politiska motståndarna har förlöjligat dom eller att de bor på en bortglömd landsbygd. Tycker inte man ska omyndigförklara väljare. De har fullt ansvar för sina egna val. Och i en demokrati får man räkna med kritik och klander om man röstar ego och på ett parti med nazirötter. Att lulla är inte att visa respekt. Att däremot utmana, ta sig tid och argumentera emot är att visa respekt. Nej, en överväldigande majoritet av SD:d väljare röstade inte på det partiet för att andra varit så taskiga mot dem. De röstade som de gjorde för att de inte vill ha invandrare i Sverige. Inse att så är fallet.

Hur ska man då göra i Mönsterås där SD ser ut att bli vågmästare? Ska C söka stöd hos S eller ska de rent av dela på makten fullt ut? För demokratin vore det förstås illa om så måste ske. Men C och S samarbetar redan så mycket att det förmodligen vore enkelt rent praktiskt. Och nöden har som bekant ingen lag. När humaniteten utmanas måste man kanske bilda en samlingsregering. Om det behövs för att hindra SD från att få inflytande, så må det ske.

Men läget är ännu oklart. Poströsterna måste räknas också. Just nu har Alliansen 24 mandat och S, MP och V 20. SD har 5. men SD har bara 4 på listan och en av dessa riskerar att uteslutas då han skrivit något rasistiskt. Dessutom kan S få ett mandat till och FP förlora ett om poströsterna faller så ut. C verkar redan samtala med S. Och det är väl inte omöjligt att C ger S ett större inflytande för att slippa hantera SD.

Inga kommentarer: