24 september 2014

Privat sedelutgivning i Mönsterås 1764


Privat utgiven sedel från Mönsterås 1764, tryckt av uppsyningsman och bokhållare Peter Eckhoff.

Omkring 1760 hade det pga stor inflation blivit lönsamt att smuggla kopparmynt ut ur landet, varför denna valuta nästan helt försvann från sydöstra Sverige. Det var huvudorsaken till att man började ge ut lokala sedlar på små belopp. Från östra Småland är ett tiotal utgivare kända, varav en från Mönsterås. Dessa privata sedlar vållade med tiden stor oreda och den 22 oktober 1766 förbjöds dom.

Peter Eckhoff hade, som efternamnet antyder, högst sannolikt tyskt ursprung. Den tyska anknytningen framträder kanske än tydligare när en av sönerna fick tilltalsnamnen Jonas Meinhertz, medan en annan fick heta Lorentz.

Inga kommentarer: