22 oktober 2014

Upphovsrätt och integritet

En gång stal ett företag mina artiklar om Sivar Ahlrud och Tvillingdetektiverna rakt av. Jag kontaktade företaget som först nekade, men när jag ordagrant jämförde texterna fick de ge sig. De hade inte frågat mig och tjänade dessutom pengar på mina ord genom att sälja sina tjänster till skolor.

Jag försöker verkligen vara generös och delar oftast med mig av mina ord, men på förekommen anledning vill jag påminna om att jag har upphovsrätten till allt jag skriver, såväl ideell som ekonomisk upphovsrätt.

Det betyder att jag har ensamrätt på hur mina ord får användas. För integritetens skull måste man ibland påminna sig om det. Ord är viktiga och på riktigt. De låter jag inte andra förvalta hur som helst i vilket sammanhang som helst. Hemskt tråkigt att jag överhuvudtaget ska behöva skriva om sådant. Låt oss titta på två sorters upphovsrätt.

1. Den ideella rätten, handlar om skaparens rätt att bli nämnd som upphovsman och rätt att protestera om verket ändras så att det vanärar upphovsmannens rykte. Genom att den ideella rätten inte kan överlåtas, kan till exempel en uppdragsgivare inte sätta sitt namn på ett verk som någon annan skapat.

2. Den ekonomiska rätten är rätten till ersättning för verket när det används för visning, försäljning eller kopiering. Denna rätt tillhör alltid i första hand upphovsmannen, även om han/hon är anställd, men den kan genom avtal överlåtas till en annan juridisk eller fysisk person.

En anställd kan till exempel ha inskrivet i sitt anställningsavtal att nyttjanderätten till allt han/hon skapar som anställd tillfaller arbetsgivaren. Finns inget sådant avtal så har jag även den ekonomiska upphovsrätten.


När jag har gett ut böcker så har jag anlitat små förlag som inte lägger sig i min text. Om jag hade fått napp på ett stort förlag så hade jag fått skriva under ett avtal som ger förlaget rätt att lägga sig i minsta detalj av manuskriptet, ja även bokens karaktärer. Att hamna på ett stort förlag kan kanske ge viss ekonomisk frihet, men den konstnärliga friheten torde begränsas. Därför finns det faktiskt vissa fördelar med att vara amatörförfattare. Man bevarar sin integritet och frihet fullt ut.

Inga kommentarer: