27 november 2014

Nu är det nog, KLT!

Politiker på riksnivå pratar ofta om utbyggd kollektivtrafik som en del av en långsiktig miljö- och landsbygdspolitik. Häromdagen läste jag en insändare i OT som ifrågasätter hur det fungerar i praktiken i Kalmar län. Man kan bara ge insändarskribenten rätt.

I Kalmar län drar KLT så gott som varje år in ett antal linjer, bussarna kör allt mer sällan in i mindre tätorter och nu ska man höja avgifterna på pendlarkort med bortåt 25%. Det här är förstås ett dråpslag mot många pendlare, men också mot de kommuner som inte heter Oskarshamn och Kalmar. För vad jag har förstått så har man förbättrat stadstrafiken i dessa städer.
Sammantaget är tendensen tydlig. Man satsar på städerna och gör det dyrare och krångligare att bo på mindre orter. Så litet var politikernas ord om miljö och landsbygd värda. Konsekvenserna blir sämre privatekonomi för många familjer, fler som tar bilen, sämre för miljön, samt att landsbygdskommunerna får sänkt attraktionskraft pga höga kostnader för pendling.

När man nu höjer pendlarkorten med 25% så skyller man på att man inte höjt avgifterna på två år. Ok, men tänk om bostadsbolagen skulle tänka så. De höjer ju hyrorna med omkring 1-2% varje år. Så om man hoppar över två år så hamnar vi på en höjning på ungefär 2-4%. Vad kan det finnas för orsak till att KLT behöver höja med 25% och inte 2-4% som ett bostadsbolag skulle ha gjort? Är KLT så pass illa skött att man kan kalla det vanskött? Är det inte också så att pendlarna får subventionera de jämförelsevis billiga stadsresorna?
Så vad ska man då göra? Lokala kommunpolitiker måste läxa upp KLT och landstingspolitikerna ordentligt. Det räcker inte att Roland Åkesson mumlar lite. Nu behövs raka rör. KLT måste få ett tydligare samhällsansvar i sitt uppdrag som går ihop med såväl miljömål och att landsbygden ska leva. Det kan kräva mer skattepengar och må det då bli så. Det behövs också att allmänheten säger ifrån ordentligt. Skriv och ring till KLT och de ansvariga politikerna.

Inga kommentarer: