4 december 2014

Landskapets förfulning vid konstgräsplanen

En skynke skymmer numera den vackra utsikten vid konstgräsplanen.
Vid konstgräsplanen i Mönsterås kringskärs sedan några dagar den vackra utsikten över planen upp emot grönområdet. På det höga nätstängslet har man nämligen fäst ett förskräckligt fult skynke i brunbeige som påminner om säckväv. Skynket skärmar av landskapet på ett sällsynt fult sätt. Kort och gott – landskapsförfulning.

Vem ligger bakom detta? Har boende i anslutning till konstgräsplanen klagat på ljudet av bollar som skjuts emot stängslet? Nå, bosätter man sig i närheten av en idrottsanläggning så ingår dylikt i köpet. Det får man helt enkelt räkna med. Egenintresset får inte gå före allmänintresset, vilket jag befarar är fallet här.

Här har det varit idrottsplats sedan 1950, och även platsen där den nuvarande konstgräsplanen ligger har nyttjats för idrott under alla år - tidigare bandy, men förstås även fotboll. Det handlar alltså om verksamhet som befrämjar hälsan och leder till färre besök på vårdcentralen.

Om kommunen ligger bakom detta så bör man genast tänka om, ta bort skynket och ge oss utsikten och vyerna tillbaka. Låt inte inskränktheten bli norm för det allmänna landskapet.

3 kommentarer:

Oscar Ekstam sa...

Det är bara att läsa årets protokoll från Föreningsnämden, Miljönämnden och Byggnämnden så vet du varför väven satts upp.

MVH/Oscar Ekstam

Jonny sa...

Tyvärr har bara en av de nämnder du nämner aktuella protokoll tillgängliga på kommunens hemsida, men jag hade en aning om att det handlade om ljudvolymen. Den överskreds marginellt i de mätningar som gjordes, och det kan knappast motivera detta förfulande av landskapet. Dessutom kan man undra om mätningarna verkligen gjordes i de aktuella trädgårdarna. Egenintresset borde inte få väga så tungt. Bosätter man sig vid en idrottsplats får man acceptera att man hör ljud därifrån. Ledsamt att vissa människor ska krångla så att landskapet förfulas för en majoritet av invånarna.

Oscar Ekstam sa...

ang protokollen visste jag inte att det bara var Föreningsnämnden som hade sina uppe. Men där finns de övriga besluten dokumenterade ändå.
Ljudmätningen gjordes vid de närmaste fastigheterna under en tid av 5minuter för varje moment för att skapa en ett medelvärde. Momenten kan återskapas igen nu när åtgärderna är gjorda för att jämföra ljudvolymen.

Övriga frågor/slutsatser väljer jag att inte kommentera privat :)