16 januari 2015

Gröna Köpingen och Ortfiskenytt


Här ser vi de flesta nummer av den kultförklarade tidskriften "Ortfiskenytt" som gavs ut under några år vid 1980-talets slut och på 1990-talet. Tidskriften hade kopplingar till byn Forsa strax utanför Mönsterås. Ortfiskenytt uppvisar flera likheter med den mystiska bloggen "Gröna Köpingen". (Klicka för större format)
Som ni säkert redan noterat länkar Mönsteråsbloggen till grannortens blogg ”Gröna Köpingen”, skriven av en okänd litterär begåvning. Mönsteråsbloggen kan idag avslöja att bloggen ”Gröna Köpingen” uppvisar flera slående likheter med en liten underlig och kultförklarad tidskrift som gavs ut i Mönsteråsbygden under slutet av 1980-talet och 1990-talet – ”Ortfiskenytt” (Organ för Forsabygdens Ortfiskeförening).
I ”Ortfiskenytt” förekommer flera likheter med ”Gröna Köpingen” både vad gäller stil, innehåll och humoristisk ton. Nämnas kan den i Ortfiskenytt förekommande spänningen mellan Forsa och Hammarglo, vilket på ”Gröna Köpingen” omvandlas till en spänning mellan Gröna Köpingen och grannkommunerna.

På den gröna bloggen kan man läsa om ett parti som under en period kallade sig ”Grön ansamling”, förkortat GAS. I ”Ortfiskenytt förekommer det snarlika uttrycket – ”Borgerlig ansamling” (BAS). I båda organen nämns också en viss Åke Rolandsson. I Ortfiskenytt förekommer en Nisse Österälv och på Gröna Köpingen en Nisse Norrälv. Mönsteråsbloggen nöjer sig med dessa exempel.
1993 publicerade Barometern/OT en artikel om Ortfiskenytt där det talas om att ett hemligt sällskap bestående av fyra personer som gav ut tidskriften. Och där slutar spåret. Nja, inte riktigt. På baksidan av den publicerade artikel har hembygdsföreningens arkivarie vid denna tid, Ture Räfsgård, skrivit vilka de fyra i redaktionen borde vara, men eftersom Räfsgård kan ha tagit fel, så publicerar jag inte hans gissningar. Mönsteråsbloggen lär återkomma med en fördjupad artikel om "Ortfiskenytts" innehåll.
Artikel om Ortfiskenytt i Barometern/OT 1993. (Klicka för större format eller öppna i nytt fönster)

Hembygdsföreningens arkivarie vid denna tid, Ture Räfsgård, trodde sig ha avslöjat tidningens redaktion. (Klicka för större format eller öppna i nytt fönster)
Nå, nu är det fredag och ikväll väntar som av en händelse På spåret och ett glas Zenato Valpolicella Classico.

Inga kommentarer: