27 maj 2015

Din kraft är ringa...

"Vår egen kraft ej hjälpa kan..." sjunger vi i "Vår Gud är oss en väldig borg". Jag är tacksam för det. Det gör mig beroende av Gud. 

Det bekymrar mig att det pratas så lite om synden i kyrkorna. Synden är människans grundproblem. Det räcker med att se sig omkring i världen så ser man det tydligt. Det räcker att se på sig själv. Men när kyrkan tiger om synden, så framstår ju behovet av Jesus och hans frälsning som något obegripligt. Vad finns det för glädje i att ta emot en gåva om man inte anser sig behöva den?

Jesu huvudsakliga uppgift var ju att bära straffet för våra synder så att vi skulle kunna få gemenskap med Gud igen. Kärnan i kristen tro handlar därför alltid om gemenskap med Gud och hur det är möjligt. Den gåvan får vi ta emot i tro.

I Sverige lider vi mycket av gärningsläran. Vi tror att vi ska kunna arbeta oss in i himlen, att vi på egna meriter skall nå fram. Det förödmjukar vårt ego att behöva ta emot Guds nåd fritt utan att ha förtjänat det.

Evangeliet är i denna mening glasklart. Att sedan följa Kristus kan bli en något mer komplicerad vandring som innebär alltifrån kamp mot frestelser, smädelser på jobbet eller rent av avrättningar som nu sker ibland annat Mellanöstern. Nyligen mördades småbarn av IS bara för att de var kristna.

”Din kraft är ringa, men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn”. Ja, nog är kraften ringa, men även lite kraft från Gud räcker till stora mirakel. Det finns kristna som betonar kraften för mycket, men är slarviga med ordet.

Är tacksam för några bra saker som hänt sista tiden. Det handlar dels om några relationer som förbättrats, dels om min hälsa som förbättrats avsevärt genom viktnedgången. Är friskare nu än innan jag fick diabetes, och mina blodsockervärden är bättre än hos de flesta friska. Det där hade jag förstås inte klarat i egen kraft.


Det finns många fördomar om kristna som man får leva med. Inte minst sådana som handlar om vår bristande intellektuella förmåga. Detta trots att flera av världens främsta vetenskapsmän har varit kristna. Men jag vet inte…man får välja sina strider och känner inget behov av att inta försvarsställning. 

Inga kommentarer: