21 juni 2015

Inne att göra sig lustig över Miljöpartiet

Det har blivit inne att göra sig lustig över Miljöpartiet. Och visst…partiet gör ofta självmål. Partiledarna imponerar inte och man väljer att fokusera på bensinskatt istället för att få fram miljövänliga bränslen, för att bara ta ett exempel.

Men i grund och botten tar partiet upp de viktigaste frågorna för hela mänskligheten och planeten. Frågor som är betydligt större än partiet. Människan har på 150 år lyckats skadeskjuta jorden så pass mycket att livets grundstenar är hotade. Man får aldrig glömma det grundläggande perspektivet när folk i sin kortsiktighet hånar partiet, bara för att de inte vill offra något av sin livsstil.

Ser man till miljöfrågans vikt för kommande generationer så borde miljöpartier jorden runt få långt över 50 procent av rösterna. Att de inte får det säger mer om människors egoism och ovilja till nödvändiga förändringar än partiernas inkompetens.

Den välfärd som har byggts upp har gjorts med miljön och naturen som insats. Mer miljövänlig teknikutveckling verkar inte kunna ändra på det tillräckligt snabbt. Det behövs också en radikal förändring av livsstil över hela jordklotet. Industrisamhället utvecklades för snabbt och anpassades aldrig till planetens egna villkor. Men en majoritet lär inte vara beredda att ändra på sina liv i den omfattning som skulle krävas. Därför finns det all anledning att vara pessimistisk. I en demokrati kan vi ju inte tvinga människor att byta livsstil, och miljöförstöringen har troligen redan gått så långt att den skulle kräva snabba radikala tvångsåtgärder. Och diktaturerna bygger ofta sin legitimitet på att de kan ge folket en viss levnadsstandard, så från dem har vi inget att vänta.

Det finns inga partier som idag vågar prata om sänkt materiell levnadsstandard. Inget parti med visioner som lyfter fram andra värden. Allt handlar om att med ny teknik avlägsna utsläpp. Det är inget annat än populism. Man vågar inte stöta sig med väljarna eller företagen.

Jag skräms av tanken hur få i Sverige som skulle klara av att bli självförsörjande på landet. Få skulle ha en aning om hur man odlar eller handhar grisar och boskap. Vi är helt beroende av andras kompetens och att vi har kapital att köpa mat och tjänster. Med andra ord är vi fast i konsumtionssamhället. Vi måste köpa varor för att företag ska gå bra och människor kunna arbeta, så att de i sin tur kan köpa av företag som anställer folk. Så snurrar det på samtidigt som vi i varje moment förstör planeten och hela tiden strävar efter mer.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är märkligt vi får mer och mer signaler om klimatet och om miljön
men det finns inget större intresse för framtiden. Jag vet inte om det har varit så många självmål för miljöpartiet som media hävdar. Om som Mp har föreslagit en skattehöjning på 10-25 öre så blir det ett himla liv. Men om bensinbolagen ändra med sisådär 1 krona blir det alldeles tyst.
När vi kommer till kommunen så på senaste kommunfullmäktige avslog Roland Åkesson ett förslag på extern projektledare för att ta fram dokument med miljömål som kommunen inte haft sedan 2010. Trots att Miljönämnden föreslagit detta. Vidare finns nationella och regionala miljömål och det finns ingen strategi i kommunen att hantera miljön och dess investeringar. Vad som förvånar är att alliansen är helt tyst vad det nu kan bero på. När jag kontaktat länsstyrelsen så finns inga hinder att påbörja målarbetet sedan 2014 även tidigare.
Om man ska försöka sig på en analys så finns ett mönster där alla miljöpartiets förslag (motioner mm) avslås och det är tydligt att det är Roland Åkesson svara för detta ensamt. Annan tolkning är inte möjlig. Kommunen har också fallit kraftigt i Miljöaktuellts kommunranking. Problemet är att kommuninnevånarna inte känner till hur det ligger till.

Bert sa...

Citat:"Det har blivit inne att göra sig lustig över Miljöpartiet." Inget märkligt i det då partiet och dess företrädare beter sig mycket"lustigt" exv när vice statsminister Åsa Romson inte handhälsar på SD:s Jimmy Åkesson i riksdagen.
Citat:"när folk i sin kortsiktighet hånar partiet, bara för att de inte vill offra något av sin livsstil" - en sak står säkert och klart, det att Åsa Romson inte vill avstå från att använda sig av miljöförstörande bottenfärger på sin exklusiva segelskuta. Åsa Romson vill av bekvämlighetssjäl och dito ekonomiska och rationella själ inte avstå från en livsstil där hon medvetet beräknande förstör havens livsorganismer genom att använda de giftigaste fartygsbottenfärgerna avsedda för de kommersiella nyttofartygen - fy fan så korrupt!

Anonym sa...

Det är klart att Åsa Romson kunde ha skött båtaffären bättre medialt. Det är en tacksam historia som har rullat sedan oktober 2014. Sedan dess har hon blivit erbjuden 40 l giftfri färg.
Men hur är det med herr Bert på sjön är han av den miljövänliga sorten och använder giftfritt, kastar inget skräp i sjön osv. Då Bert i sin blogg är anti mot det mesta så förstår vi att han inte heller gillar miljöpartister och det kan vi inte göra någonting åt.

Bert sa...

Citat(Eje Wadebro)"Det är klart att Åsa Romson kunde ha skött båtaffären bättre medialt.".
Märkligt att en uttalad miljövän som Eje Wadebro fokuserar på hur Åsa Romson skötte "båtaffären" MEDIALT. Om Eje Wadebro hade varit besjälad av en sann och ärligt menad miljövänlighet hade han istället kraftigt fördömt Åsa Romsons miljösvineri i hårda ordalag och krävt att hon avgått som partiledare/språkrör, miljöminister och vice Statsminister.

Eje upplyser oss om att Åsa har blivit erbjuden 40 l "giftfri färg", dock får vi inte veta om hon har accepterat erbjudandet. Inte heller får vi veta om hon Åsa Romson har bottenmålat sin segelskuta med "giftfri färg" inför seglationssäsongen 2015, ja, det borde vara en självklar åtgärd för en sann och ärlig miljövän - jag är dock tämligen säker på att Åsa Romsons segelskuta fortfarande 2015 seglar omkring med den giftiga skeppsbottenfärgen som skutan ertappades att vara försedd med 2014.

Eje frågar om jag "herr Bert" är av den miljövänliga sorten när jag är på sjön. Jag kastar inte skräp i sjön, nejdå det är mig helt främmande, dock har jag använt mig av direktutsläpp av toaprodukter så länge det var tillåtet. Jag har alltid använt mig av de i Sverige tillåtna bottenfärgerna, de har innehållit div giftiga ämnen men de har varit tillåtna, detta till skillnad mot den giftiga bottenfärg som miljöminister Åsa Romson i medvetet lagtrots har valt att använda på sin skutas bottenbord. Trots kemikalieinspektionens uttalande och tolkning av förbudstexten hävdar miljöministern i trots mot expertutlåtandena att det är hennes miljöministerns subjektiva tolkning som är den rätta. Jag vill hävda att Åsa Romson är korrupt och bedriver ministerstyre för att främja egen sak, detta helt öppet.

Du har helt rätt Eje Wadebro, jag gillar inte "miljöpartister" då de enligt mig och många andra är mer att likna vid en extrem religiös sekt vars huvudsakliga mål är att skaffa sig makt och myndighet över folkmassorna - som du vet har ni en bostadsminister som öppet bekänner sig till en ism som uttalat och skrivet är den totala förolämpningen mot det öppna demokratiska samhället. Jag tycker att vi i Sverige har fått nog av er miljöpartister och den antidemokratiska politik ni bedriver och framhävdar i - nä, fy fan!