12 oktober 2015

Södra och Siggehorva

För ett par år sedan lät Södra brutalt och utan eftertanke riva den sista gården vid Siggehorva. Därutöver en vacker gammal stenkällare som finns med redan på 1811 års karta. Inte ens fruktträden fick stå kvar. Jag hann tack och lov fota lite på platsen innan de rev.

Nu ämnar Södra gå vidare med diverse anläggningar på området och göra om det kulturhistoriska landskapet till oigenkännlighet. Dessutom kommer naturen att ta skada. Låt mig få citera Länsmuseets antikvariska rekommendation som innebär att Södra inte bör bygga på platsen:

”För att göra det möjligt att även i framtiden förstå och kunna orientera sig på platsen bör de allra mest framträdande och pedagogiskt tydliga strukturerna i landskapet bevaras. Kalmar läns museum bedömer att områdena med vägsträckningen med omgivande stenmurar samt den gamla bytomten med bebyggelselämningar och träd (se karta) lämnas obebyggda.”


Tror ni att Södra kommer att bry sig om detta?

Mer hittas på denna sida:

Gården som revs. Jag hann fota den.

Den gamla stenkällaren revs.Inga kommentarer: