15 december 2015

Det är skillnad på hästar och fotboll

Mönsterås kommun har beslutat att upplåta några vackra hästhagar i Oknebäck för villatomter, något som kommer att drabba stallet i närheten. Beslutet i fullmäktige var enigt. Endast Ulrika Widesdotter (S) reserverade sig. En hedersvärd handling. En vågade tänka självständigt.

Låt oss leka med tanken att kommunen hade velat säga upp avtalet med Mönsterås GIF för att bygga hus på fotbollsplanen, eller säga upp avtalet med hembygdsföreningen för att bygga villor i hembygdsparken. Det går knappast att tänka tanken. Det hade varit omöjligt. Men några beteshagar som drabbar ett stall och några tjejer är inte lika viktigt i kommunens ögon där alltså alla partier var eniga.

Temat tomter finns med i min nya deckare, men inte visste jag att jag hamnade så nära verkligheten.

En annan fråga: Varför flyttades fullmäktiges möte där detta beslut klubbades från Mönsterås till Blomstermåla? Blotta misstanken att det flyttades för att man var rädd för opinionen i Mönsterås är illa.

Fler frågor:
1. På vilket sätt anser Miljöpartiet att fler villor och färre hästhagar gynnar Miljön i MÖnsterås?

2. Anser Centerpartiet att fler villor och färre hästhagar gynnar landsbygden?

3. Anser Socialdemokraterna att färre hästhagar och stall gynnar föreningslivet för i första hand tjejer?

6 kommentarer:

Bert sa...

Hästar är lätta att flytta på och någon kapitalförstöring(däremot vid rivning av hembygdsgård och fotbollsplan) blir det inte heller fråga om och hästhagar finns det gott om runt m-ås.
Märkligt att du som miljöpartist ömkar dig över metanfjärtande sällskapsdjur i megaformat. Som miljöpartist borde du istället rekommenderat flickorna att skaffa ska sig större varianter av trädalahästar, de kunde dessutom med fördel placerats vid aktivitetsparken nere vid hamnen. Det alternativet borde vara positivt sett ur en miljöpartists perspektiv då trädalahästarna inte fjärtar metangas, inte behöver foder och inte ockuperar odlingsbar mark eller dito lämplig mark för bostadsbyggande.

Jonny sa...

1. Jag är inte miljöpartist, utan politiskt oberoende.

2. Frågan handlar inte om kapital, utan om helt andra värden.

Ulrica sa...

Tack Jonny! Nu tillhör jag ett parti där vi inte har ngn partipiska. Mitt beslut grundade sig på de underbara utflykter jag och mina flickor hade till stallet när dom var små. En glädje som jag vill att kommande generationer ska få njuta av

Jonny sa...

Ditt beslut hedrar dig som sagt. Men S i Mönsterås har stora spänningar och inriktningar. På ett sätt en bedrift att kunna hålla ihop det.

Bert sa...

Svar P1:ok, du är inte aktiv partimedlem i MP! Men ändå, inför valet 2014 deklarerade du tydligt och klart i dina bloggartiklar att OM det var något av de för dig tänkbara och valbara partierna(7k-PK) som du kunde tänka dig att engagera dig politiskt i så var det just miljöpartiet, detta då dina och det partiets värderingar var i stort sett samstämmiga.
Eftersom jag regelbundet kollar in dina bloggartiklar med kommentarer och svar så kan jag utan att överdriva påstå att miljöpartisten Eje Wadebro och du framstår som en väl sammansvetsad duo i politiska frågor, kommunalt som på riksplanet.

Svar P2:det var du själv som tog in "hembygdsföreningen" med tillbehör och "fotbollsplanen" som jämförelseexp. I de fallen handlar det givetvis om kapitalförstörelse men också om ickemateriella värden så som de Ulrika(s) framför.

Ang att det är stora spänningar inom sossepartiet, det är fullt förståeligt. Ett sk folkrörelseparti kan inte i långa loppet överleva om det ockuperas med politiker som inte delar partiets gräsrötters värdegrund och åsikter om hur det här landet ska skötas och för vem det är byggt och av vem det har byggts.
Dagens socialdemokratiska karriärpolitiker säljer hellre sina tjänster till internationella religiösa ismer, organisationer som FN,EU, finansbolag, banker och företagarorg som exv Bildebergarna. Svenskarna i gemen ses av gårdagens(exv H Juholt) och dagens sossepolitiker enbart som en grå massa av nyttiga idioter som ska hålla käft och i sitt anletes svett leverera skattemiljarder åt socialdemokrater som tycker det är häftigt att kunna resa planeten runt å dela ut enorma summor med biståndspengar. De här av sossepartiet utsända biståndsmissionerande broilersosseegoister har den baktanken med sitt uppvisade omvärldsengagemang att det ska gynna dem karriärmässigt i framtiden, helst då med välbetalda toppjobb internationellt. Inte att att undra över att sossepartiet snart knappt är ett 4% parti.

Jonny sa...

Jo, inför förra valet gjorde jag vad jag kunde för att bryta 30 år av centerstyre i kommunen. Det lyckads inte. Eftersom S inte är ett alternativ för mig, så valde jag MP. MP har vissa poänger vad gäller miljön, men för tyvärr en verklighetsfrämmande politik på en del andra områden, som försvaret och landsbygden. Så även om jag väljer ett parti i ett specifikt val, så är jag inte att lita på, utan kan byta i nästa val. Om man måste ge mig ett epitet är jag väl närmast socialliberal.

Kul att se dig i debatten igen Bert!