2 januari 2016

Oknös verkliga problem

Man kanske skulle börja skriva lite om Mönsterås igen. Något händer ju även dessa stilla mellandagar. Om inte annat så på FB där en känd kulturpersonlighet bosatt på Oknö har irriterat sig på de sopor som ligger utspridda vid flyktingboendet därstädes, ett underligt populistiskt utspel som givetvis genererat många "gilla" från folk som tar första bästa tillfälle att leta fel hos flyktingarna. 

Ja, det finns uppenbarligen mycket man som boende på Oknö kan irritera sig på. Kanske vore det mer på sin plats att oroa sig för hur flyktingarna mår och visa lite medkänsla för vad de har gått igenom. Därmed inte sagt att man inte ska ta hand om sina sopor på ett korrekt sätt, men det problemet är av estetisk natur, kortsiktigt och lätt att rätta till. Att få ordning på sitt liv som flykting med många gånger traumatiska upplevelser kan vara något mer långsiktigt. Och vad gäller Oknö så har vi även där mer långsiktiga problem. Värst är ju att området de senaste 30 åren förlorat balansen mellan permanentboende och fritidsområde och allt mer liknar ett vanligt villaområde, samt att badplatserna är försummade å det grövsta.

Nå, somliga vill kanske beta av sina bottennapp tidigt, så kan det ju bara bli bättre sedan.

Oknö ungefär som jag minns det från min barndom.

Inga kommentarer: