25 mars 2016

Färre stölder sedan 1970-talet...

Det finns en hel del myter och lögner som sprider sig som pesten. En sådan myt är att stölder och våld har ökat sedan 1970-talet och att det skulle bero på invandringen till Sverige. Ett kort svar är att de flesta sorters stölder har minskat sedan 1970-talet. Det grova våldet har också minskat något, särskilt det våld som drabbar allmänheten.

Man kan jämföra brott över tid och geografiskt. Internationellt sett ligger Sverige mycket bra till. Vi ligger i botten för många brott.

Ser vi det historiskt på lång sikt så har våldet minskat dramatiskt. På 1500-talet riskerade ca 55 av 100 000 att mördas i Stockholm. Idag ligger det på 1-2 av 100 000. Visserligen låg våldsnivåerna något lägre än idag mellankrigstiden då vi hade motboken och folk söp lite mindre, men vi ligger fortfarande på historiskt sett låga nivåer, även om det givetvis kan variera lite från år till år. Men huvudtrenden är tydlig.

Vad gäller stölder så har de från ett långt historiskt perspektiv ökat. I bondesamhället var stölder ofta nödrelaterat. I ett kapitalistiskt samhälle stjäl man för att det finns så oerhört många varor. Frestelserna blir för stora.

Sedan 1970-talet har dock stölderna inte ökat totalt sett. Stölderna ökade mellan 1970-talet och 1990-talet, men har sedan minskat så att de är nere på 70-talets nivåer och lite lägre till och med. Fordonsrelaterade stölder har minskat från ca 250 000 stölder per år på 1970-talet till ca 170 000 per år på 2010-talet. På samma sätt har inbrott i bostäder minskat från 130 000 per år till ca 90 000 per år på 2010-talet. Det enda som har ökat är butiksstölder.

För att summera: De senaste 40 åren har de flesta sorters stölder minskat, liksom det dödliga våldet. Man kan alltså inte se att en ökad invandring har medfört en motsvarande uppåtgående kurva för stölder och våld. Detta visar att fakta är viktiga. Idag bygger många sina spekulationer på medias rapportering och rena känslor.


Som kuriosa kan nämnas att ett specifikt riksdagsparti har procentuellt sett fler dömda brottslingar än både nya invandrare och andra generationens invandrare. Behöver jag säga vad partiet heter?

Inga kommentarer: