25 mars 2016

Vart tog stolparna vägen?

Vid södra ingången till Mönsterås kyrkpark har det en gång stått två vackra grindstolpar. De försvann vid 1800-talets slut. Vart tog de vägen. Några årtionden senare kan man vid ingångens högra sida se något som ser ut som en milsten (eller en gravsten). Den försvinner också. Vart?

Stanislaus Leczinskys tavla över Mönsterås kyrka m.m. från 1860 lär vara förkommen och vi har bara tre fria avmålningar från 1900-talet att förlita oss på (Angelin, Sjöstrand, Lundgren). Det stämmer i en mening, men på en vägg på hembygdsgården hittade jag en fotokopia av originalmålningen. Här ser man de vackra grindstolparna som mystiskt försvann vid 1800-talets slut. Utöver tavlan syns de på ett gammalt foto från 1870-talets mitt. Vad hände med stolparna?

 Fotot är troligen från 1930-talet. Där syns en mystisk stentavla till höger vid ingången till parken. Ser ut som en gravsten eller en milstolpe. Den är också försvunnen. Någon som vet vad som hände med den?

Inga kommentarer: