20 mars 2016

Man ska inte söka livets mening via sina barn...

Endast om man har en viss mörkersyn tror jag man kan se livets rätta värde. Den där ytliga glättiga glädjen ger jag inte mycket för. Många tror att höga glada skratt är ett tecken på välmående. Det behöver det inte alls vara. Låt oss som gör ett allvarligt intryck få vara just allvarliga. Det är alldeles för lite allvar i vår tid. Även humor är förstås allvar, men det visste ni förstås redan.

Det finns människor som finner livet tämligen meningslöst, men de försöker förverkliga livets mening genom sina barn. En del som skaffar många barn gör det just för att barnen är det enda som skänker dem mening. Det är osunt.

Man borde aldrig försöka förverkliga sig själv genom sina barn. Visserligen är jag tämligen övertygad om att 90 procent av det vår dotter kan om världen har hon lärt sig av oss föräldrar och inte i skolan (av den enkla anledningen att skolan och vi troligen har olika syn på vad som är viktig kunskap, samt att skolans pedagogik inte är anpassad efter vår dotters sätt att se på tillvaron).


Men jag skulle aldrig försöka pådyvla min dotter mina intressen. Hittills har hon inte visat något större intresse för historia, tror hon själv. Men det beror på hur frågan ställs. Om jag visar henne skolans historiebok och frågar om historia är intressant, får jag ett ”nej” till svar. Om jag däremot tar med henne till ett spännande slott eller en ruin så kommer frågorna som visar på ett stort intresse. Det handlar om pedagogik och om att levandegöra på ett relevant sätt.

Min dotter och jag vid Gråborg på Öland för några år sedan.


Inga kommentarer: