26 april 2016

Ett försvunnet kvartér från 1800-talet

Redan 1880 råkade Mönsterås ut för en mindre rivningshysteri. 1871 beslutades nämligen att 6 av de hus som låg öster om norra Torget utmed landsvägen (nuvarande Storgatan) skulle bort eftersom de inkräktade på den egentliga gamla marknadsplatsen. Husägarna fick 5 år på sig att riva eller flytta husen. Det dröjde lite längre, men 1880 verkar man ha genomfört förändringen.

Gamla kartor visar att de 6 husen stod på ytan mellan dagens Häradssparbank och Modéerska huset. Enligt ögonvittnen ska det ha varit ett idylliskt kvarter där stockrosor och stormhattar slingrade sig upp för väggarna.

Tre av husen flyttades. Ett placerades norr om kyrkogården och står kvar än idag där Storgatan möter Kyrkogårdsgatan. Ett flyttades till en plats norr om bryggeriet. Ett större tredje hus med långsidan mot nuvarande Storgatan flyttades till Kaninbacken väster om torget och var mitt barndomshem några år.


  Rekonstruktion av hur det såg ut före 1880. Jag har markerat sträckan med de försvunna husen med röda streck. Platsen för nuvarande bankhus har fått nummer 1, och Modeerska huset nr 2. Ungefärlig plats för Torggatans början markeras med en pil.
Så här ser det ut idag. En öppen yta och Torggatan där husen en gång låg.

Ett av de flyttade husen står numera vid Kaninbacken.


Kartan från 1860-talet visar de rivna husen mellan platsen där Häradssparbanken ligger idag och det Modéerska huset. Det handlade om 6 hus som revs eller flyttades på 1870-talet. Husen stod där jag har markerat med röd linje. Dagens Torggatan är markerad med blåa streck. 1. Platsen för dagens bank. 2. Modéerska huset.
Egentligen skulle husen mellan Polisgränd och nuvarande bank också bort, men där fick man lov att vänta tills de hade förfallit. Man fick dock inte renovera dem.

Källor: Lantmäterihandlingar, 1871. Stranda, 1937.

Inga kommentarer: