19 juni 2016

En god herde ger sitt liv för fåren...

När Bibeln beskriver Jesus så är det bland annat som den gode herden, herden som ger sitt liv för fåren när fienden kommer. Hur skulle det se ut om herden lade benen på ryggen när vargen kommer? Nej, den gode herden gör sitt jobb med risk för sitt eget liv. Det är så du kan pröva tidens ledarskap. Hur agerar dom när det blåser snålt, när krisen och hoten kommer? Flyr ledaren, hoppar över gärdsgården och skickar fram tjänstemännen? Avgår han? Eller stannar han kvar och tar stöten?

Nej, jag tänker inte hålla någon bibelförklaring. Men Jesus borde vara en förebild för alla föräldrar. Jag har ibland fått kritik för att jag har krånglat med skolan så mycket. Att jag är hård, sur och bitter. Krävande. Förklaringen är oerhört enkel. Som förälder så gör man allt för sitt barn. Min uppgift som far är att se till att mitt barn har goda betesmarker där hon får vandra i trygghet. Om godsägaren inte vidtar åtgärder så att fåren går säkra så måste herden agera.

Detta har jag gjort utan hänsyn till mitt eget rykte. Jag kunde säkert ha gjort annorlunda i vissa delar, och jag har fått vara vaksam så att jag inte blir bitter eller tycker illa om dem som inte gett min dotter den trygghet hon borde ha fått, men jag har gett mitt barn mitt hjärta. Du får gärna klandra mig för det.

Jag har inte en aning om hur min dotter kommer att betrakta mig den dag jag är borta. Kanske har jag varit något överbeskyddande. Jag vet inte. Men en sak kommer hon förhoppningsvis att veta - jag tog striden för hennes välbefinnande. Och det finns en annan som har gjort det betydligt bättre och som gav sitt liv för både mina och andras tillkortakommanden.

Inga kommentarer: