23 juni 2016

Obarmhärtigheten - ett hot mot rikets säkerhet

Nej, Ryssland är inte det största hotet mot rikets säkerhet. Det är vår egen obarmhärtighet.

Varför gick Sodom och Gomorra under? Var det för att de levde i sexuell omoral, alltså att människor sårade och svek varandra i nära relationer? Det är möjligt att det bidrog, men det är inte det som skriften lyfter fram som huvudorsak.  I profeten Hesekiels bok står det följande angående Sodoms fall:  Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. En stad som blivit välsignad med rikedom och trygghet, men som inte ville dela med sig. En stad som inte ville veta av fattiga, faderlösa och främlingar. Känns det bekant? Finns det krafter i vårt land som vill stänga ute andra från den rikedom och den trygghet vi har fått?

Synd som synd kanske du tänker. Vi har alla syndat och är beroende av Guds nåd. Det är sant, men ändå visar skriften klart och tydligt att Gud ser mycket allvarligt på att inte visa barmhärtighet mot änkan, den fattige, den faderlöse och främlingen. Varför? Därför att Gud har omsorg om varje människa och själv är barmhärtig.

I augusti 2015 fick en kristen man en profetisk uppenbarelse där Gud sa att Sverige skulle skonas från tidens stora olyckor eftersom vi hjälpt så många asylsökande (dem som bibeln kallar den arme och främlingen). Även om många i Sverige inte kallar sig kristna längre så har de kristna barmhärtighetsgärningarna levt kvar som ett eko av svunna tider. Fram till nu.

Visst – Gud agerar inte med oss efter förtjänst utan av nåd, men uppenbarligen kan Gud visa barmhärtighet där det visas barmhärtighet. Måhända för att Guds godhet skall driva oss till Kristus innan lidandet må driva oss dit.

Sveriges beslut att ta emot färre flyktingar och att hindra barn från att återförenas med sina familjer är i första hand en tragedi för de människor som förhindras att nå trygghet. Men det är också en tragedi för Sverige. Den agenda som SD, och för all del en del andra partier som låtit sig besmittas av SD:s obarmhärtiga linje, driver är ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.

Inga kommentarer: