8 juni 2016

Pestens år i Ålem och Mönsterås 1710-1711

Har skrivit en liten artikel om den senaste pesten som drabbade bygden 1710-1711. Närmare 40-50% av befolkningen i Ålems och Mönsterås socknar dog, om mina beräkningar stämmer.

Pestens år i Ålem och Mönsterås 1710 -1711

Inga kommentarer: