5 juli 2016

Skolan satte fel betyg

Jag är absolut inte den som krånglar och överklagar betyg. Jag har någon slags respekt för lärarämbetet. Men nog tyckte jag att min dotter hade fått ett något för lågt betyg i engelska. Som förälder vet jag ju ungefär vad hon går för. Nå, eftersom vi inte hade fått se resultaten på de nationella proven så begärde jag att få se dem. I matematik och svenska stämde provresultat och betyg relativt väl. Hur det hade gått i engelska dröjde det någon vecka innan jag fick svar på.

En vecka efter min begäran fick jag veta att läraren hade gett vår dotter fel slutbetyg i just engelska. Det skulle vara högre. Läraren hade tagit fel på namnet.

Nog är det ett förunderligt sammanträffande att vår dotter plötsligt får ett ändrat och högre betyg i engelska just efter att jag har begärt ut det nationella provet. Det nationella provet visade sig mycket riktigt ha gått betydligt bättre än vad första versionen av slutbetyget visade.

Frågan som obetingat infinner sig är om vår dotter någonsin hade fått det rätta höjda betyget om jag inte hade begärt ut det nationella provet? Upptäckte skolan plötsligt att provresultaten inte stämde med betyget? Hur många andra elever har fått fel betyg? Kan läraren se fel på en kan det förstås handla om flera. För det kan väl inte vara så att skolan fick panik när jag begärde ut provet, väl medveten om att betyget inte var i paritet med provresultaten? Jag vill inte tänka så, men det är frestande. Vet ju från andra lärare att man vid betygsättningen inte bara dubbelkollar, utan trippelkollar att alla har fått rätt.

En person sa så här till mig: ”Jag är inte mest arg för att er dotter fick fel betyg, även om det är illa. Det som gör mig mest arg är att de behandlar er som om ni vore dumma idioter. Ni går väl inte på det där om att läraren tog fel namn?! Det är givetvis en efterhandskonstruktion. De var rädda att ni skulle överklaga betyget och valde en för skolan bekvämare väg.”

* Rent juridiskt kan man inte överklaga betyg, men man kan begära att få det prövat av rektor och motiverat. Givetvis kan man också göra en anmälan om tjänstefel begåtts.

Inga kommentarer: