16 november 2016

Dick Harrison kommer till Mönsterås

I Mönsterås så är vi så lyckligt lottade att man kan höra historiska föredrag via fyra arrangörer. Stranda hembygdsförening med Studieförbundet Vuxenskolan, Klosterruin Kronobäcks vänner, Biblioteket och Mönsterås kulturförening. Det finns än fler om vi går utanför tätorten. Skönt att det inte verkar vara något revirpinkande, utan man skall vara glad för alla initiativ som kan gynna intresset för historia.

Närmast är det ingen mindre än professor Dick Harrison som kommer till Mönsterås. Den 25 november kl. 18.30 i Parkskolans aula är det dags och temat blir ”Nils Dacke. Dackefejden och Småland.” En biljett kostar 120 kr och kan köpas på OKQ8 i Mönsterås. Arrangör: Mönsterås Kulturförening.

Mönsterås kulturförening på Facebook.

Inga kommentarer: