18 november 2016

Lojalitet...

Det händer att politiker hamnar ute i kylan och marginaliseras därför att de inte följde partilinjen. Ibland ter det sig helt absurt då politikern ifråga egentligen bara har varit lojal gentemot partiets grundvärderingar. Det händer ju titt som tätt att partier fattar kortsiktiga beslut som går emot partiets egentliga ideologi. Hur kan man då klandra den politiker som försöker få skutan på rätt kurs igen? Men visst – någon ordning måste det ju också vara.

Samma fenomen kan man se i Svenska kyrkan, där präster ibland tvingats sluta bara för att de varit mer lojala gentemot kyrkans Herre och kyrkans heliga skrifter än kyrkosystemet där, hör och häpna, politiska partier har stort inflytande vare sig de är troende eller inte. Politiska ideologier har alltså haft ett stort inflytande på kyrkan i Sverige, vilket i ett internationellt perspektiv är minst sagt bekymmersamt, för att inte säga befängt.

Det kan vara sunt att fråga sig själv ibland vem och vad man är lojal emot. Vilka värderingar bottnar jag i? Vem är det jag betjänar? Ibland måste man definitivt göra en prioriteringsordning för sina lojaliteter.

Det finns ju en djup lojalitet med familj och riktiga vänner. Dessa lojaliteter är svårrubbliga. Andra lojaliteter är mer kopplade till värderingar än system. I mitt arbete har jag förstås konkreta uppgifter att jobba med som min uppdragsgivare vill ha gjorda. Men den grund jag alltid faller tillbaka på är det som står i stadgarna om att ”värna om och väcka intresse för hembygdens nedärvda kultur- och naturvärden.” Det blir ett riktmärke för allt jag gör. Johan Teiffel har intervjuat mig för Mönsteråsbladet och idag var artikeln med. Även där tror jag denna princip framkommer - att nå utanför den egna lilla kretsen.

Öppna i nytt fönster så går det lättare att läsa. Man kan också gå till Mönsteråsbladets digitala utgåva.
Om man väljer att vara lojal gentemot en grundvärdering eller idé så minskar risken för protektionism eller prestige. Revirtänkandet förlorar då sin kraft.

Nu ska jag försöka vara lojal mot mig själv och ta mina två glas vin och vila. Trevlig helg!

Inga kommentarer: