6 november 2016

Till mig är alla välkomna på kaffe...

Det talas mycket om bojkott hit och dit i vår tid. Till mig är emellertid alla välkomna oavsett politisk uppfattning. En kopp kaffe är alltid en kopp kaffe, och vi lär inte vara överens om särskilt mycket ändå. Man ska inte göra skillnad på folk. Jesus umgicks med alla – lärjungar, prostituerade, tulltjänstemän, kvinnor, män, unga, gamla, laglydiga och rövare. Visst hände det att hans lärjungar blev lite väl nitiska. Petrus högg ju av örat på en soldat. Det var onödigt, men han gjorde sig uppenbarligen inte omöjlig i Jesu ögon för det, Tänk på det innan ni dömer andra kristna för deras beteende.


Min favoritpsalm insjungen av Ulf. Lite moderniserad, men fin version, även om den bör sjungas unisont. Därför är jag aldrig rädd för någon eller något.


Inga kommentarer: