2 februari 2018

Peter Danielsson bjöd på militärhistoria

Har varit på föreläsning med den eminente Peter Danielsson. Svensk militärhistoria inför studiecirkel om Kronobäck efter klosterepoken. Peter är en av sveriges bästa föreläsare inom sitt ämne, men får inte alls samma uppmärksamhet som de mer namnkända. Men det är så det fungerar. Tyvärr. Nu blev det ändå mycket folk igår.


Inga kommentarer: