20 maj 2018

Mindre stress

Efter min mindre angenäma torsdag med ambulansfärd till Oskarshamn pga arytmi, i mitt fall extrema dubbelslag, så har jag tänkt ut en strategi för att minska stressnivåerna i de fall jag kan påverka dem.

1. Inte delta i politiska debatter före valet. Jag kommer att ta mitt demokratiska ansvar och VARA PÅLÄST. Den "demokratiska" cirkus vi nu ser skadar genuin demokrati. Saknar en sund debatt om hur man utformar ett bra hållbart samhälle, hur man bygger gemenskaper och på vilka nivåer beslut ska fattas. Numera gör bara partierna patetiska utspel för att tillmötesgå en invandrarfientlig folkpöbel.


2. Börja med promenader igen och minska på antalet chipspåsar. 

3. Försöka hjälpa Hilja med skolan utan att bli förbannad på lärarna. 

4. Minska på antalet föredrag. Jättekul att vara efterfrågad, men man får heller inte bli någon slags kringresande cirkusartist som i alla lägen ställer upp. 

5. Våga släppa på plikterna och med bättre samvete ägna mig åt att skriva för nöjes skull och ägna mig åt mina hobbies. Helt ankelt ha kul utan dåligt samvete och utan den där känslan av att jag egentligen borde göra något annat.

Helt enkelt kommer det förstås inte att bli eftersom engagemang och arbete är min livsstil. Sedan finns det omständigheter jag inte råder över och där handlar det mer om att hitta strategier att bevara lugnet och självkänslan. Till vissa delar har jag själv försatt mig i den här situationen (för mycket arbete, slarv med kost och motion), men den främsta orsaken till stressen i mitt liv beror på åratal utan stöd från Landsting och skola i den situation vi har.

Jag har under några år varnat för att den dagen skulle komma där min kropp reagerar på den enormt stressade livssituation jag levt under. Ingen har tagit det på allvar. Andra får gå in i väggen. De blir långtidssjukskrivna och får både åtgärdsplaner och förståelse. Men det är som om jag alltid förväntas leverera. Nu är det slut med det.


Inga kommentarer: