31 maj 2018

Mysteriet är löst

För några år sedan skrev jag en liten skrift om det Cedergrenska huset på Storgatan i Mönsterås. Huset som man kanske mest förknippar med den nyligen nedlagda bokhandeln. Det jag inte hade löst med säkerhet var när huset uppfördes.

Nu är mysteriet löst. Det Cedergrenska huset på Storgatan, där bokhandeln låg tidigare, uppfördes 1825 enligt en brandförsäkring från 1828.Tomten och fastigheten ägdes då av lagman och häradshövding Samuel Trägårdh (1782-1842) som också var innehavare av Västra Kråkerum. 

Av brandförsäkringen framgår också att huset var 26 alnar långt och 16 alnar brett, det vill säga drygt 15 gånger 9 meter. Huset var byggt av grovkärnigt grantimmer och hade tegeltak. Där fanns en sal, fem kamrar, två förstugor och ett kök på markplan. I huset fanns också sju kakelugnar och en större salskakelugn. Därtill fanns en rymlig vind med två gavelrum. Under huset fanns en källare med tvättstuga. Tomten omgavs av ett prydligt staket som var oljemålat på västra sidan. Där fanns också en större trädgård med 17 fruktträd.


Vill du läsa hela historiken finns den digitalt på denna länk.

Här ser vi de två husen i höger bildkant. Den södra huskroppen närmast i bild tillkom på 1850-talet, medan "bokhandels"-delen alltså uppfördes 1825.Inga kommentarer: