18 december 2009

Fjärrvärmepriset höjs med 13% för Mölstadsområdets hyresgäster

Priset på fjärrvärme höjs med 13% = ca 75-150 kr per vintermånad
Precis som jag befarade så höjs fjärrvärmepriset rejält för oss som betalar kallhyra hos Mönsterås Bostäder. Närmare bestämt med 13% från 0,56 kr/kWh till 0,635 kr/kWh. 13% låter mycket med tanke på att Eon på sin hemsida säger att höjningen för 2010 för de flesta blir mellan 2-4%.

För den som en vintermånad normalt sett förbrukar 1000 kWh fjärrvärme stiger kostnaden från 560 kr till 635 kr per månad. Den som förbrukar 2000 kWh, vilket lär behövas om man vill hålla 19-21 grader, får inte längre betala 1120 kr utan 1270. De flesta hamnar nog däremellan och får alltså en kostnadsökning på mellan 75 kr och 150 kr per månad.

Priset på varmvatten höjs med 9,7% = 20-25 kr per månad
Samtidigt höjs varmvattenpriset från 53,45 kr/kubikmeter till 58,62 kr/kubikmeter, en höjning med 9,7%. För de flesta torde det innebära en ökad månadskostnad på ca 20-25 kr per månad.

Priset på kallvatten höjs med 5,1% = ca 6 kr per månad
Kallvattnet höjs från 24,15 kr/kubikmeter till 25,39 kr/kubikmeter (5,1%), vilket borde innebära ca 6 kr mer i månaden.

Mellan 40 och 90% av hyressänkningen äts upp under vintern
Totalt sett innebär det en kostnadsökning på mellan 100 och 180 kr per månad.

Samtidigt sänks kallhyran i Mölstadområdet med 3,3%, vilket för de i treorna borde innebära en sänkning på ca 190 kr och för oss i fyrorna ca 230 kr.

Sammantaget äts alltså mellan 40 – 90% av hyressänkningen upp av ökade kostnader för vatten och fjärrvärme vintermånaderna. Allt beroende på hur mycket man förbrukar. Under sommaren blir det ju bara de höjda vattenkostnaderna man drabbas av, vilket motsvarar ungefär 13% av hyressänkningen.

Eons fel
Nu ska man i ärlighetens namn säga att det knappast är Mönsterås Bostäders fel att priset på fjärrvärme höjs, även om det är konstigt att bolaget höjer med 13% när Eon säger sig höja med bara 2-4%. Det är fjärrvärmebolagen (Eon) som har monopol och som kan höja priset efter eget huvud. Sedan starten 2001 har man höjt priset på fjärrvärme med drygt 50% för Mönsterås. Skandalöst!

Inga kommentarer: