16 november 2011

Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande

Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande
Sverige har haft många sällskap och studieförbund som syftat till folkbildning. Ett av de tidiga och mest fantastiska hette ”Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande” som bildades 1833 med syfte att verka för ”arbetarklassens höjande i intellektuellt avseende”. Sällskapet gav ut en mängd skrifter och publikationer, bland annat tidskriften ”Läsning för (svenska) folket”, och var verksamt till 1926 innan det ombildades till en stiftelse med mer begränsade uppgifter.

Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande gav ut skriften "Läsning för folket". Här första häftet från första årgången 1835 (tryckning från 1862). I häftet kan man bland annat ta del av "Arbetarens morgonpsalm", "Om svenska jordens avkastning", "Om fårskötseln; eller den kloke och förståndige fårgubben", "Om nödwändigheten af binäringar wid åkerbruket" och "Kort berättelse om Commerce-Rådet Christoffer Polhems lefwerne och nyttiga uppfinningar".

Föreläsningsföreningar
I äldre tider fanns det även föreläsningsföreningar lite här och var. Även Mönsterås hade en sådan under 1900-talets första hälft då man bjöd in talare i olika ämnen och hade lite samkväm.

Någon organiserad föreläsningsverksamhet kan jag inte finna i dagens Mönsterås, även om föreningar och studieförbund ibland bjuder in talare, men visst skulle det vara roligt med en förening med fokus enbart på föreläsningar i vitt skilda ämnen. Det skulle vara lärorikt. Lokaler är ju inte så svårt att hyra –  alltifrån ett par hundra per kväll och uppåt.
Julfirande förr och brott i Stranda härad
För egen del har jag några föreläsningsämnen i beredskap. Snart ska jag hålla ett litet föredrag om julfirande genom historien. Förutom gamla jultidningar från slutet av 1800-talet så finns det ett unikt ibland bortglömt material på Nordiska Museet. Det handlar om uppteckningar av företrädelsevis äldre personer (ofta bönder) som berättar om sin barndoms jular på 1800-talet. Jag har tillgång till sådant material från vår bygd och det är mycket intressant. Vi får inblickar i julförberedelser och julfirande på landsbygden vid denna tid.  Kanske lägger jag upp föredraget som text på bloggen efter evenemanget. Eventuellt blir det också ett föredrag om Brott och straff i Stranda härad i Blomstermåla. I januari väntar Historiska föreningen i Oskarshamn och i mars ska jag prata lite om Mönsteråsbloggen i ett sammanhang som jag väl inte riktigt trodde jag skulle bjudas in till. Livet är fullt av skrällar.

Inga kommentarer: