19 december 2012

Socialdemokraterna sitter i kommunalrådets knä i Mönsterås


Socialdemokraternas ledare i Mönsterås, Robert Rapakko, uttryckte i en bloggkommentar att han och hans parti hellre försöker få inflytande genom att göra upp med Centerpartiet bakom stängda dörrar än att driva en aktiv oppositionspolitik med tyckande och debatter i media och fullmäktige.
Den resultatinriktade samförståndslinje som S i Mönsterås företräder är i och för sig ganska vanlig i kommuner. Men den är samtidigt förödande för en frisk demokrati, som bygger på en ettrig opposition som offentligt för debatter, granskar och lägger motförslag. En aktiv opposition med debattlusta är dessutom särskilt viktig i en kommun som Mönsterås med ett så stort dominerande maktparti som Centerpartiet. Det får människor att engagera sig utanför de politiska klanerna. Nu får vi i stället en sammansvetsad politisk elit. Avsaknaden av tydliga alternativ ger också utrymme för missnöjespartier.

Demokratins medborgare förtjänar tydliga alternativ, debatt, tyckande, engagemang, hjärta och humör som visar att politik är på allvar. Den naiva, på gränsen till nedlåtande, attityd som oppositionsrådet gav uttryck för gentemot debatt och tyckande är beklaglig, men kanske uttryck för typisk svensk lagomhet och inte minst den brist på intellektuell spänst och spännande idéer som hela socialdemokratin nu uppvisar.
Men S sitter alltså hellre bakom stängda dörrar där medborgarna inte har full insyn och gör upp med alliansen än att driva oppositionspolitik och visa på tydliga alternativ för Mönsterås framtid.

Kommunalrådet Roland Åkesson har vid flera tillfällen under sitt snart 27-åriga maktinnehav sagt att han egentligen inte tycker om debatter. Då måste nuvarande Socialdemokrati vara en önskedröm för honom. Genom att ge S ett hundben ibland, så sitter S snällt kvar i kommunalrådets knä - tyst och stilla, fint dresserad utan förmåga att skälla.

Nå, det här gör att jag har bestämt mig. Jag ställer upp även i nästa kommunalval. Och jag känner mig i god form.

3 kommentarer:

Eje sa...

Nu vet jag inte hur mycket socialdemokraterna sitter i Rolands knä men det har varit ovanligt få utspel. Min rekommendation är att socialdemokraterna borde bli tydligare inför kommande val. Det finns många frågor I Mönsterås som inte är bra som tex arbetslösheten som ökar och nedgången för handeln mm. Kommunen har inget miljöprogram eller miljöpolicy trots mp har föreslagit detta. Problemet i Mönsterås är att makten i kommunen ligger i en eller högst par händer och förslag från annat håll accepteras inte. Brist på mångfald gör att kommunen inte utvecklas som den borde.

Robert Rapakko sa...

Nej, jag tror att du missförstår mig Jonny. Jag uttryckte vår tanke att lägga fram våra förslag i de instanser där de faktiskt kan arbetas in och tas med i beslutad budget.

Sen håller jag med både dig och Eje om att mycket kan göras bättre när det gäller utspel och debattartiklar. Fullmäktige skulle också må bra av mer debatt. Men att som så stort parti vänta med att lägga fram våra förslag tills fullmäktige skulle inte ge en förändring av Mönsterås under en fyra-års period. Det känner vi i vår grupp inte är rätt mot våra väljare. Vi hade ett valprogram och där flertalet löften om politiken vi ämnade driva. Det var det man röstade på, det är mot det vi bör mätas och därifrån vi nu arbetar med att bygga nästa program med framtidens visioner och mål.

Den bästa formen av demokrati är väl en direkt demokrati på lika villkor? Det har vi inte idag och det kanske inte går att åstadkomma heller i framtiden. (dock finns det intressanta exempel på där medborgare via modern teknik kan förmedla förslag och tankar till beslutande församlingar i realtid)

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Vi är vanliga människor som finns på arbetsplatser och i ideella föreningar. Det och de människor vi möter och samtalar med i olika sammanhang som är vår bas och utgångspunkt när vi formar politiken. Ibland känns det som att idéerna och förslagen aldrig har en gräns, men att komma överens om vad som vi tillsammans ska gå fram med är en av sakerna som gör oss långsamma. (demokrati har ibland den effekten)

Vi fattar beslut bakom stängda dörrar men även i öppna mötessalar. Vi söker stöd för idéer och förslag hos medborgare, partikamrater, andra partier. Det är de villkor som sätts upp i dagens Mönsterås.

Vet inte om det blev tydligare, även om vi tycker olika?

Jonny sa...

Tack att du tog dig tid att svara. Ja, vi gör våra bedömningar från olika utgångspunkter. Jag ser det mer från ett allmänt demokratiskt perspektiv, medan du representerar ett stort parti. Som jag ser det får demokratin betala ett för högt pris med den strategi ni har då jag befarar att ni för att få med en del saker tonar ner den offentliga debatten. Och det ni råkar få igenom tar ändå Centerpartiet åt sig äran för. Däremot kan jag ha förståelse för att S är tungrott med så många olika schatteringar och där en ordförande ska försöka hålla ihop allt.