22 januari 2017

Ekumenisk gudstjänst

Har varit på ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan. Det är ju så här det borde vara. Jesus har inget annat budskap än att kristna ska kunna samlas och tillbe tillsammans, få gemensam undervisning etc. Dagens system med olika kyrkor beroende på teologisk inriktning har förstås sin historiska förklaring, men är också en slags anpassning till marknaden. Men nog borde alla kunna samsas under samma tak. Låt teologisk och liturgisk rikedom få frodas. Det vågar jag säga är profetiskt i tiden, men kräver ju att alla kyrkor får gå korsets väg och offra sin stolthet. Idag var det en frälsningsofficer som predikade och man märker att de har evangelistgåvan. Fantastisk kör idag.

Någon har undrat hur jag kan kalla mig kristen och samtidigt vara ganska tuff i mitt tonläge mot människor som skadat min familj. Men snälla nån. Nu skriver jag till dig som har problem med det. Du har en väldigt liten Gud om du tror att jag utgör ett problem för Gud. Han hjälper mig att både förlåta och stå upp för min familj. Han offrade sitt liv för mig och du kan vara säker på att han har både vishet och kraft att få ordning även på mig. Så du kan lugnt luta dig tillbaka i din fåtölj och fundera på annat. Jag är inte bättre än så här.

Inga kommentarer: