28 mars 2021

Dagens vykort 7

 


Det finns flera vykort som visar Mönsterås stationshus, men dagens kort är mycket sällsynt. Det var ganska ovanligt att både personal och lok med vagnar kom med på vykort från Mönsterås stationsområde. Själv fick jag betala 450 kronor för det.

Innan vi fick järnvägen så var handlarna i Mönsterås förskräckta då Ålem och Blomstermåla fått järnväg betydligt tidigare. Man menade på fullt allvar att Mönsterås som handelsplats skulle försvinna.

Järnvägen i Mönsterås invigdes 1902 men kom att kantas av stora ekonomiska problem. Något stationshus hade man inte råd att bygga de första åren, utan man hyrde in sig i ett hus på Sjögatan, där även fotograf August Melin som tog detta kort hade sin atelje.

1910 invigdes emellertid ett nytt stationshus, även om det blev mindre än det man först planerat för. Vykortet är stämplat 1912, så huset var nytt när kortet togs, vilket också gör det originellt.


Inga kommentarer: