29 mars 2021

Dagens vykort 8

 


Vykortens värld är underlig ibland. 2014 vann jag det här vykortet för 300 kronor efter att flera samlare lagt bud. Tyvärr försvann kortet, men 2020 vann jag turligt nog "samma" kort på Tradera för bara 25 kr. Några andra exemplar av detta kort har jag aldrig sett, så det är förmodligen ganska ovanligt. Det gavs ut på förlag Mönsterås Bokhandel. Almquist & Cöster i Helsingborg stod bakom fotot.

Kortet är frankerat med 30 öre i porto, vilket vykort hade mellan 1964 och 1966. Därmed kan vi ungefär veta när det lades på brevlådan. Fotografiet bör vara taget i början av 1960-talet. Sannolikt ville fotografen fånga det nya i tiden. Mönsterås hade just fått Södras bruk och nya områden växte fram i snabb takt. I bakgrunden syns Mönsterås vattentorn som stod färdigt 1960. De små tegelvillorna till vänster tror jag uppfördes 1958. Torghallen stod färdig 1959. Hyreshusen i bild uppfördes också under andra halvan av 1950-talet. Ett starkt indicium för att fotot togs 1960-61 är att det på kortets baksida står "Mönsterås. Parti med vattentornet". Vattentornet var det riktigt nya som man ville visa.

Det nya Mönsterås skapar en härlig kontrast till den gamla Kaninbacken som man ser en del av till höger. Kaninbacken var delvis bebyggd redan under 1700-talet, förmodligen ännu tidigare och låg då formellt på Åsevads mark, även om den i praktiken kom att bli en del av Mönsterås köping. Det finns många mer eller mindre fantasifulla förklaringar till varför backen fick sitt namn. Men Ivar Modéer skrev att den troligen kallades så därför att det förr fanns många kaniner där. Ibland är den enklaste förklaringen den rätta. 

Själv bodde jag där några år på 1970-talet, men hade släktingar som också bodde där, så det var min barndoms kärnområde. Ett helt fantastiskt kvarter som inte hade moderniserats särskilt mycket. Vi hade exempelvis inte varmvatten och vid matlagning användes en gammal vedeldad järnspis. Även de mer moderna områdena på kortet utgjorde självklara platser för lekar under uppväxten.

Notera den slarviga handkoloreringen. Mönsterås GIF:s fotbollsplan är grå och inte grön, liksom småvillornas gräsmattor. Radhusen i Mölstad har man inte heller brytt sig om att färglägga.

Sammanfattningsvis ett av de charmigaste korten i samlingen som fångar hela min barndom.

Inga kommentarer: