15 juli 2009

Angeläget om pojke utan skola

Just när jag har kritiserat utvecklingen inom media, så slår Barometern/OT´s Mönsteråsredaktion till med en mycket angelägen artikelserie om en psykiskt funktionshindrad pojke som inte har fått den skolgång han har rätt till. Detta är bra journalistik. Läs här, här och här.

Jag har tidigare tagit upp de funktionshindrades problem i Mönsterås, och det finns all anledning att bevaka detta område även framöver. Mönsterås Demokratiska Trygghetsparti har som en av sina viktigaste målsättningar att arbeta för ett tryggare Mönsterås för alla. Många partier talar om trygghet, men det blir bara floskler. Enligt MDT ska varje värdeladdat ord i partiprogrammet realiseras i den vardagliga verkligheten.

Vissa menar att man inte skall göra politik av det här. Men detta är i högsta grad en politisk fråga. Funktionshindrades rättigheter skall förstås också omfattas av politiken. Och när tjänstemännen uppenbarligen inte lyckas genomföra sina lagstadgade skyldigheter måste politikerna göra något.

Inga kommentarer: