27 juli 2009

Finsjö missionshus


Finsjö missionshus uppfördes 1924. Allt material skänktes av medlemmarna som också byggde huset på lediga stunder.

Missionshuset i Finsjö några kilometer norr om Fliseryd invigdes den 30 november 1924. Huset byggdes av missionsföreningens medlemmar på lediga stunder.

Till en början var väl Finsjö att betrakta som en utpost till Fliseryds missionsförening som hade bedrivit predikoverksamhet i Finsjö sedan 1890-talet. Men huset man då nyttjade brann ner vid 1900-talets början. När medlemmarna blev allt fler uppstod behov av en ny byggnad.

Jag är osäker huruvida Finsjö missionsförening finns kvar, eller om man hela tiden har tillhört Fliseryds missionsförening. Så vitt jag vet firas det ännu gudstjänst i lokalen med jämna mellanrum.

Se gärna mina tidigare inlägg om bygdens missionshus: Grimhult och Sibbetorp.

Inga kommentarer: