20 juli 2009

Grimhults missionsförsamling samlas ännu till gudstjänst


Grimhults missionshus byggdes 1892 och ännu firas där gudstjänst.

Jag fortsätter idag artikelserien om bygdens missionshus och kapell. Första artikeln handlade om Sibbetorp. Idag har turen kommit till Grimhult, en by mellan Mönsterås och Fliseryd.

Väckelsen kom till Grimhult
När väckelsen kom till Grimhult i Fliseryds socken på 1880-talet var det i hemmen man först samlades för bönestunder. Ibland hade man även friluftsmöten i Aron Cedergrens trädgård. Initiativtagare var lantbrukare J.G. Blomqvist och repslagaremästaren Magnus Nilsson.

Grimhults missionskrets
Efter en tid bildade man Grimhults missionskrets och anslöt sig till Mönsterås missionsförening. Mönsterås missionsförening hade 1882 anslutit sig till Svenska Missionsförbundet och därför får man anta att även Grimhults missionskrets räknade sig som frikyrklig.

Eget missionshus
Efter några år ville man bygga ett eget missionshus, men Mönsterås missionsförening var inte intresserade av att finansiera huset. Grimhults missionskrets visade då egen initiativkraft och byggde huset själva. Aron Cedergren skänkte tomten och efter en sommars hårt arbete invigdes Grimhults missionshus hösten 1892.

Egen församling
Det nya missionshuset innehades av Grimhults missionskrets fram till 1897 då Mönsterås missionsförening övertog ägandet. 1913 återköpte kretsen huset för 400 kr. I samband med det omvandlades kretsen till en egen församling – Grimhults missionsförsamling.

Redan året innan hade man påbörjat ett samarbete med Fliseryds missionsförening för att få en gemensam predikant, vilket också lyckades. Predikant G. A. Röhne var verksam till 1916 då han efterträddes av Karl Sixtén som var predikant även för Fliseryds och Kumlemars missionsföreningar.

Syförening och Kongomissionärer
Grimhults missionsförsamling utvecklades och hade länge en livaktig verksamhet som engagerade många i bygden. Man hade länge både syförening och söndagsskola. Församlingen har även skickat två missionärer till Kongo – Albertina Rutström och Lotten Sandell.

Ordföranden
Församlingens förste ordförande var J.G. Blomqvist som innehade tjänsten under flera decennier fram till 1932. Han efterträddes av sin son byggmästare Albert Blomqvist som axlade posten till 1949. Därefter följde Oskar Rutström och Erik Johansson. För några år sedan var Arvid Palmér ordförande. Idag har Sara Karlsson tagit över ordförandeposten.

Församlingen lever än
Egon Karlsson som är aktiv i församlingen berättar att Grimhults missionsförsamling idag har ca 14 medlemmar. Men medelåldern är hög och verksamheten inte lika omfattande som förr när missionshuset engagerade de flesta i bygden. Men man firar gudstjänst med jämna mellanrum och än händer det att man kallar en predikant utifrån för möten.

- Tyvärr är det svårt att samla folk från bygden idag. De unga har inte det intresset längre. Men det kommer ofta folk utifrån när vi samlas, säger Egon.

Men även om församlingen för en något tynande tillvaro idag, så har den och dess kretsföregångare verkat i samma bygd i över 120 år. Mot bakgrund av de förändringar som präglat landsbygden i modern tid så tycker jag det är imponerande.För att komma till Grimhults missionshus kör man vägen mellan Mönsterås och Fliseryd. I Grimhult viker man av in på vägen mot Krokstorp. Missionshusets placering är markerat med röd ring på kartan.


Missionshuset från en annan vinkel.

Källor och litteratur:
Tärnfors, Martin, Historik över Fliseryds socken, 1979.

Samtal med Egon Karlsson

Inga kommentarer: