20 juli 2009

Mönsterås Bostäder mästrar och skyller råttorna på hyresgästerna


Med ovanstående mästrande utskick försöker Mönsterås Bostäder lägga över ansvaret för råttproblemet på hyresgästerna istället för att ta eget ansvar och täta hål och springor. Klicka för större format.

Problem med råttor
Radhusen i Mölstad har till och från haft problem med råttor och möss sedan renoveringarna för några år sedan. Nu senast spred en eller flera döda råttor stank i en lägenhet. Och jag vet flera som har haft besök av råttor.

I någon mån kan det förstås bli så i hus. Det får man leva med. Men alla som jag har pratat med anser att det beror på att det gjordes ett fuskjobb i samband med renoveringarna. Råttor och möss tar sig numera in på platser där de förr inte tog sig in. Det uppstod nya ingångar och rör och håligheter som aldrig sattes igen.

Mönsterås Bostäder skjuter ifrån sig ansvaret
Istället för att ta sitt ansvar och täta springor och håligheter och sätta ut fällor, verkar nu Mönsterås Bostäder lägga över ansvaret på hyresgästerna. Råttorna är vårt eget fel. I ett allmänt utskick (se kopia ovan) i kvarteret får vi veta att vi omedelbart skall sluta ge mat till fåglar och andra djur eftersom det lockar till sig möss och råttor. Allt är skrivet i en mycket mästrande ton. Bostadsbolaget slår frankt fast att "många" matar djuren, hur man nu kan veta det.

Jag har under mina sex år i kvarteret aldrig sett någon mata fåglar eller andra djur. Möjligtvis har någon haft ett litet fågelhus någon gång. Men om det hade försiggått någon systematisk utfordringsverksamhet här så hade jag sett det. Utskicket är bara provocerande och kommer att göra folk förbannade.

Vill inte ta ansvar
Vad Mönsterås Bostäder nu gör är att helt utan grund lägga över ansvaret på hyresgästerna. På så sätt slipper man ta ansvar för fuskrenoveringarna och slipper även vidta andra åtgärder som hade kunnat få stopp på råttornas framfart.

Inga kommentarer: