22 september 2009

Bara en butik på Storgatan följer prisinformationslagen för skyltfönster

Prisinformationslagen
Det finns en lag från 2004 som säger att butiker är skyldiga att tydligt visa priser på alla varor de har i sina skyltfönster. Annars kan det bli vite.

När en bestämd produkt bjuds ut i en försäljningslokal, i ett skyltfönster eller i omedelbar anslutning till säljstället skall priset och, i tillämpliga fall, jämförpriset anges i enlighet med 7 § prisinformationslagen (2004:347).
Prisinformationen skall lämnas
1. på varan eller dess förpackning, eller
2. på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens
omedelbara närhet.

Uppgifter om pris och jämförpris skall anges med en stil och storlek som är lätt att läsa.

Bara en butik följer lagen i Mönsterås
Jag undersökte hur affärerna på Storgatan i Mönsterås följer lagen.
Det visade sig att bara en affär av 29 följer lagen fullt ut - Kids & Ladies. De övriga affärerna uppvisar en variation från ingen prismärkning alls till ganska bra, men ofullständig, prismärkning. De flesta affärer är dock riktigt dåliga. Det verkar inte finnas någon genomtänkt prismärkning, utan det verkar mest vara slumpen som avgör om en vara råkar ha en prislapp vänd åt rätt håll. Och i de fall man kan se prislappar, så är de oftast för små och lever inte upp till kravet på tydlighet. Här följer resultatet av undersökningen:

God prisinformation - Alla varor tydligt prismärkta
Kids & Ladies


Kids & Ladies var den enda affären som levde upp helt till lagen.


Så här ska det se ut. Kids & Ladies har tydliga stora prisskyltar till varenda plagg.
Affärsinnehavaren blev lite överraskad.
- Oj, måste man ha det? Men det är nog lite min grej. Har man billiga varor, vill man ju skylta med det.

Nästan god prisinformation - Nästan alla varor prismärkta, men alla inte tydligt
Nya kläd- och skoaffären efter rondellen
Lampaffären
Järn-Carlssons

Ofullständig men hyfsad prisinformation - De flesta varor prismärkta, men vissa saknar
Byxshop
Kropp & Själ
Cityblommor

Ofullständig prisinformation - Ungefär hälften av varorna prismärkta
Görans MC-shop
Månsken
Tindra (drygt ½ av leksakerna, mindre än ½ av smyckena)
Mönsterås Färghandel
Walls
Triumph
Ankarstens eftertr. (delvis bra och tydligt, delvis obefintligt)

Ofullständig prisinformation - Vissa enstaka varor prismärkta, de flesta utan prislapp
Vävboden
Gallery X
Hälsokostbutiken
Verners husgeråd
Klänningshop
Junes guld
Skohörnan
Lillan. Skatan
Bang Your Head

Ingen prisinformation alls (med undantag av sådant man ställt ut på trottoaren odyl)
Mönsterås Sport
Patriks Herrmode
IT-mode
Harryssons
Mönsterås bokhandel
Britts mode

Min kommentar
Är det här en viktig fråga? Handlare brukar inte tycka det. Men lagen är förstås till för att följas. Vi konsumenter skall inte behöva gå in i en butik för att få veta priset på en skyltad vara. Så enkelt är det.


Se även liknande undersökning i Kalmar.

1 kommentar:

Bert sa...

Hur skulle annars somliga affärer här i Mönsterås kunna få besökare om de inte tvingade in dem för att just fråga efter priset.
Åtskilliga är de som kännt sig tvugna att handla något när de väl stigit innanför somliga av Mönsteråshandlarans dörrar.