21 september 2009

Gammal vy från Mönsterås hamn


Hittade en gammal bild som visar Mönsterås hamnområde. Vykortet kan ju vara från modern tid, men bilden bör ursprungligen vara från sekelskiftet 1900, förmodligen slutet av 1800-talet. Det kan vara den s.k. Tysknabben som sticker ut från Kuggås i bildens vänsterkant (se karta nere). Klicka på bilden för större format.

Om jag inte ser helt fel så var det ännu vatten ungefär där Mönsterås Bostäder idag har lägenheter (gamla sågområdet). Husen bör ligga något till höger om småbåtarna. Jag har redogjort för den utveckligen i ett tidigare inlägg. De större båtarna ligger i och precis utanför hamnbassängen.


En karta från 1748 visar att vattnet gick mycket längre in då än idag. Vid Kuggås ser vi udden Tysknabben. Kanske är det den som sticker ut på bilden ovan också. Nuvarande strandlinje inprickad med rött.

4 kommentarer:

Ihpe sa...

Hej igen! Jag såg att fotografen hette Melin. Något samband med familjen Melin, som drev det framgångsrika företaget Sveafoder?

Jonny sa...

Hej! Jag skulle gissa att fotografen var August Melin som var verksam här i trakten ca 1880-talet och ett par årtionden framåt, kanske längre. Eventuellt släktskap med Sveafoders Melin känner jag inte till. Jag gjorde en liten snabbkoll, men fann ingen släktutredning på internet. Men det går nog att ta reda på.

Jan Melin sa...

Fotografen och entreprenören August Melin - min farfar - var far till bröderna Gunnar - min far - och Oscar Melin, som startade AB Sveafoder något av åren 1923-1925. August Melin innehade bland annat en egen fotoateljé (1885-1929) vid Sjögatan i Mönsterås, och när man åker omkring i bygderna i Stranda finner man ofta äldre fotografiska porträtt med signaturen August Melins Ateljé. A. M. tog också bilder av köpingen och dess omgivningar. Fotoateljén eldhärjades och alla "plåtar" försvann i den stora branden (1929), då "den melinska fastigheten" brann ner til grunden.

Jonny sa...

Stort tack för den utförliga redovisningen. Börjar inse att August Melin står bakom många av de äldre fotografierna i Mönsterås.