26 september 2009

Flathet och inkompetens när Mönsteråsborna skall vaccineras mot svininfluensan


Det kan dröja onödigt länge innan Mönsteråsborna får sin vaccinationsspruta.
En del av ansvaret läggs över på föräldrarna
- Det kommer också att ta tid att få in alla underskrifter av föräldrar, säger vaccinationsansvarig skolsköterska Ethel Boman i dagens Barometern/OT med anledning av att vaccineringen av skolbarnen kan bli försenad i Mönsterås. Ett högst anmärkningsvärt uttalande, där ansvaret för att hinna vaccinera i tid delvis läggs över på föräldrarna.

Man har haft god tid att planera
Svininfluensan börjar närma sig Mönsterås, eller vaccineringen rättare sagt. Det mest intressanta är om Mönsterås och Landstinget klarar av att organisera det här. Jag menar - man har ju haft mycket god tid på sig att förbereda allt.

Brist på sköterskor och långsamma föräldrar?
Plötsligt, ett par tre veckor innan vaccineringen av riskgrupper påbörjas, så upptäcks att Mönsterås bara har 7 sköterskor av totalt 25 som har behörighet att ge vaccinationsspruta. Dessutom har man bara två skolsköterskor som ska vaccinera 1700 elever. Och ännu har man inte delat ut de lappar som föräldrarna måste skriva under för att eleverna skall kunna vaccineras. Och det enda ansvarig säger är att allt kan försenas så att ungarna inte får sin spruta förrän långt in i december – i bästa fall. Och så skyller man på att föräldrar kommer att vara slöa med att lämna in underskrifterna.

Varför har man inte planerat bort problemen?
Här har vi alltså två huvudsakliga problem – brist på behöriga sköterskor + papper som inte skickats ut till föräldrarna. Frågan som varje Mönsteråsare bör ställa är varför man inte har lyckats planera bort dessa problem när man har haft ett halvår på sig? Varför konstaterar man bara smått apatiskt att allt lär försenas. Problem brukar man ju göra allt för att lösa.

Om man bara hade velat så hade det knappast varit några problem att under några veckor förstärka sköterskekåren med ytterligare några som får ge sprutor. Ännu bättre hade förstås varit att utbilda de andra 18 sköterskorna så att även de får vaccinera. Det kan ju inte kräva allt för mycket och hade säkert hunnits med på sex månader. Och varför har man inte redan vid terminsstart börjat skicka ut handlingarna till föräldrarna?

Flathet och inkompetens
Nä, som vanligt uppvisas remarkabel flathet och inkompetens. Men vem är ansvarig? Landstinget, någon chef på Hälsocentralen, Kommunen?

1 kommentar:

Bo Engwall sa...

Massvaccineringsstrategin är av allt att döma inte optimal för folkhälsan. Jag har per e-post kommunicerat med olika ansvariga för massvaccinering mot svininfluensan på främst SMI och Socialstyrelsen och inte fått se något argument som talar mot Ann-Cathrin Engwall :s resonemang och slutsatser. Jag tror dock några har börjat inse och tänka om. Min enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns på

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som nu i mer detaljerad form finns med som ett appendix. Modellen emotsägs inte av smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 9 sept.

"På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp."

Tvärtom, men modellen och Staffan Sylvans uttalande går inte ihop med Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets strategi om massvaccinering av alla.

En ny blogg om detta finns på Netdoktor

http://www.netdoktor.se/?_PageId=115761&Tab=Blogs#Blog[115768]