21 september 2009

Resultat från Kyrkovalet

Resultaten från Kyrkovalet börjar bli klara och så här är läget när nästan alla distrikt är räknade:

Kyrkomötet
Jag noterar att mitt val Frimodig Kyrka ökade från 2,88 till 5,08 (från 7 till 13 mandat). I övrigt är det inga stora förändringar på Kyrkomötesnivå. Centern backar något, Miljöpartiet ökar lite liksom Sverigedemokraterna. Det där stora lyftet kom dock aldrig för Sverigedemokraterna som stannade på 2,84% - ett uselt resultat med tanke på hur mycket reklam partiet hade inför valet. Glädjande att Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) fick 13%.

Stiftsfullmäktige
I Växjö stift nådde ”mitt parti” Frimodig kyrka stora framgångar och ökade från 2,82 till 8,21% (från 2 till 4 mandat). Övrig trend på stiftsnivå var att både S och C backar, medan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna får ett mandat vardera.

Samfälligheten
På det lokala planet fanns inte Frimodig kyrka med, varför min röst förmodligen räknades som ogiltig. I samfälligheten (Mönsterås-Fliseryd) så fick Din Kyrka (det borgerliga alternativet) 49,59%, Socialdemokraterna 29,37% och Fliseryds Kyrka 21,04%. Eftersom S inte ställde upp med en egen lista i förra valet så var det ju lite intressant att se hur många procent de skulle ta från Din Kyrka. Din Kyrka hade i förra valet drygt 77% och nu blev det alltså drygt 49%. Socialdemokraterna bröt alltså in, men ändå inte med så mycket som jag hade räknat med. Fliseryds Kyrka fick ungefär samma resultat som i förra valet.

Församlingsval
I församlingsvalet (Mönsterås) fick det borgerliga alternativet Din Kyrka 61,92% och Socialdemokraterna 38,08%. I förra valet fanns ju bara en lista som då förstås fick 100%, så några jämförelser i övrigt är svåra att göra. Kan bara notera att i arbetarförsamlingen Mönsterås så är det ändå en betryggande borgerlig majoritet. Även i detta val ingick min röst bland de 7 ogiltiga.

Kommentar
Jag noterar att det på riks- och stiftsnivå inte blev några större förändringar. Sverigedemokraterna gick visserligen framåt, men nådde inte de framgångar som många hade befarat. Däremot ökade Frimodig kyrka rejält – det parti som står för klassisk kristen tro och som vill ha bort partipolitiken från kyrkan. Glädjande att även POSK höll ställningarna.

På lokal nivå så kan jag på ett sätt bara beklaga att Socialdemokraterna återinförde partipolitiken i kyrkan efter försöket med den gemensamma listan 2005. Å andra sidan så ger en gemensam lista sken av enighet och döljer de skillnader som finns mellan kandidaterna. Inga kandidater går ju ut och presenterar vad de står för. De teologiska skillnaderna är ju milsvida bara mellan de borgerliga kandidaterna om de nu överhuvudtaget har någon teologi.

Fler människor än tidigare har i detta val markerat att de vill bort från kyrkans partipolitiska fängelse, vilket är glädjande. Men ännu är de traditionella partierna i majoritet. Därmed fortsätter Svenska Kyrkan att i ett internationellt perspektiv vara en sekt och den enda kyrkan på jorden som styrs av partipolitiska agendor och inte Bibeln och bekännelseskrifterna. Men signalen i detta val är ändå tydlig - det är i första hand de grupper som inte vill ha partipolitik och politiskt korrekta trendbeslut i kyrkan som har gått framåt.

Se även här.

2 kommentarer:

Peppe sa...

Jag sket i att rösta!

Jonny sa...

Valdeltagandet var väl bara 11-12 % tror jag. De flest blev väl medlemmar i späd ålder.